VSF Justícia Alimentària Global 11/10/2016
Denuncien davant del Ministeri de Sanitat els perills de l’alimentació industrial.

Ahir dilluns al matí, activistes de VSF Justícia Alimentària s’han congregat davant les portes del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb l’objectiu de denunciar els perills de l’alimentació insana i donar la veu d’alarma perquè l’Administració estatal sigui conscient del deteriorament de la salut i la qualitat de vida que s’està produint a l’Estat espanyol a causa de l’actual sistema alimentari.

La denúncia a peu de carrer pretenia posar de manifest les principals conclusions de l’informe «Viatge al centre de l’alimentació que ens emmalalteix». Entre les diverses xifres que es detallen en l’informe, destaca que 90.000 persones moren cada any a l’Estat espanyol per malalties relacionades amb l’alimentació insana. De fet, se li poden atribuir entre un 40 i un 55% de les malalties cardiovasculars, un 45% dels casos de diabetis i entre un 30 i un 40% d’alguns tipus de càncer, com el d’estómac i còlon. La suma d’aquestes tres malalties dóna com a resultat 6 milions de malalts a tot el món el principal factor de risc ha estat l’alimentació insana.

Un altre dels objectius de presentar l’acció davant d’un edifici tan emblemàtic ha estat ressaltar l’estreta relació entre les grans corporacions alimentàries i els organismes de poder, ja que la indústria alimentària s’ha convertit en un agent poderosíssim amb enorme capacitat de condicionar el sistema de producció i consum alimentari i les decisions polítiques. De fet, el lobby alimentari és un dels més poderosos del món i condiciona de manera molt evident la legislació d’institucions de diferents escales.

Una dieta que emmalalteix

Què ha passat amb la nostra dieta perquè els aliments, més que una font de nutrients, puguin ser causa de malaltia? Segons l’informe, no hi ha una única raó que expliqui l’actual epidèmia d’alimentació insana, sinó que es tracta de la combinació d’una sèrie de factors; però el més important és, sens dubte, el canvi de patró alimentari, que ha suposat un increment molt significatiu del consum d’aliments processats amb un alt contingut en greixos insanes, sucres i sal. A l’Estat espanyol ha augmentat el consum d’aquests tres components crítics entre un 40 i un 70% (en funció del nutrient). Cal destacar que actualment el 70% de la nostra dieta es basa en aliments processats.

Es pot canviar el sistema, però cal voluntat política

VSF Justícia Alimentària Global reclama a l’Administració estatal una política integral que garanteixi el dret a una alimentació adequada encaminada a reduir el consum de productes processats i que anteposi la salut de la població als interessos de la gran indústria alimentària.

Per aconseguir-ho, és imprescindible que s’abordin aspectes clau com acabar amb la permissivitat perquè la promoció d’aliments processats s’imposi en l’entorn social -incloses les escoles i centres educatius-, corregir la deficient regulació de la publicitat i l’etiquetatge dels productes alimentaris -especialment els que estan orientats al públic infantil-, incorporar polítiques impositives que ajudin a reduir el consum de certs aliments insans i promoure l’ús dels que sí que ho són i fomentar el desenvolupament d’una agricultura i ramaderia familiar, social, sostenible i orientada al dret a una alimentació sana per al conjunt de la població.

Informe complet AQUÍ