Ecologistes en Acció 12/10/2016
El Parlament Europeu demana la prohibició del tòxic Bisfenol-A en els envasos alimentaris.

El Parlament Europeu demana la prohibició del contaminant hormonal bisfenol-A en els envasos alimentaris i una millora de la regulació dels productes químics utilitzats en l’envasat d’aliments.

Els contaminants hormonals, com el bisfenol-A, migren als aliments des del material amb què es fabriquen i recobreixen els envasos alimentarioscomo tàpers, llaunes de conserves, bosses de crispetes o caixes de pizza. Aquesta migració exposa a la població a contaminants hormonals relacionats amb diversos danys a la salut.

Un recent informe que analitza els danys que suposa aquesta exposició sobre la salut del fetus i la infància ha portat els europarlamentaris a sol·licitar la prohibició del bisfenol-A (BPA) en tots els envasos alimentaris, així com la revisió de la normativa europea de materials en Contacte amb Aliments per part de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

Segons l’exposició de motius del Parlament Europeu:

“Els materials en contacte amb aliments s’utilitzen profusament en la vida diària en forma d’embalatges, estris de cuina, vaixella, etc. Quan entren en contacte amb aliments, i segons la seva composició i propietats, els diferents materials poden comportar-se de forma diferent i transferir els seus components als aliments. En aquests casos, els productes químics que emanen d’aquests materials poden posar en perill la salut humana o modificar negativament la composició dels productes alimentaris.”

Al març de 2016, la Comissió Europea va proposar una insuficient reducció del bisfenol-A que migra dels plàstics, vernissos i recobriments d’envasos alimentaris des de 0,6 mg per kg a 0,5mg per kg. Ara, els europarlamentaris han demanat una limitació més gran i per a tots els envasos alimentaris, incloent ampolles d’aigua o llaunes de conserva.

Després de la petició del Parlament Europeu, ara li toca a la Comissió Europea redactar noves normatives que regulin adequadament els tòxics amb els quals es fabriquen els envasos d’aliments, ja que les actuals no són adequades. Als estats europeus els correspon vigilar que la Comissió compleixi amb aquest deure davant de la salut de la població europea.

Com hem tractat en altres posts, el bisfenol-A no és l’únic contaminant hormonal que contamina els nostres aliments a través d’envasos com llaunestápers cartró. El nostre menjar també rep contaminants com ftalats d’envasos de plàstic, substàncies perfluoradas (PFOA) del material antiadherent com el tefló de les paelles.

Aquests contaminants hormonals o disruptors endocrins contaminen de forma persistent nostre entorn i els nostres cossos, i es relacionen amb danys al desenvolupament embrionari, neuronal, immunitari, diabetis, obesitat i càncer en òrgans relacionats amb les hormones, com càncer de pit, testicle o tiroide.

Paral·lelament a aquesta resolució del Parlament Europeu, els estats membres estan votant una proposta de la Comissió per definir les substàncies que alteren el sistema hormonal. El que es voti influeix en les nostres vides ja que decidirà si alguns perillosos contaminants hormonals podrien seguir en productes d’ús diari o prohibir del nostre entorn.

Font: Ecologistes en Acció – Blog Libres de Contaminantes Hormonales