Ecologistes en Acció 24/11/2016
Cada vegada un nombre més gran de plaguicides contamina els aliments europeus.

L’últim informe publicat per l’organisme europeu encarregat de vetllar per la salut dels aliments, l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), mostra que els aliments europeus tenen residus d’un nombre cada vegada més gran de plaguicides diferents.

Tot i que cada vegada trobi residus de més plaguicides, l’EFSA conclou que “els nivells de residus de plaguicides en els aliments són segurs” i que “l’exposició diària de la població europea a aquests tòxics és improbable que suposi un risc a la salut”.

Però aquesta conclusió no té en compte que molts d’aquests pesticides són disruptors endocrins, substàncies per a les quals no hi ha un nivell d’exposició assegurança segons les investigacions científiques. Com vam veure en l’informe presentat per Ecologistes en Acció, sobre residus de plaguicides en els aliments espanyols “Directo a tus hormonas”, en el menjar espanyol hi ha residus de 33 plaguicides disruptors diferents. En alguns casos, el nombre és sorprenent, com en el cas de les peres en què es va trobar residus de 16 plaguicides contaminants hormonals o les pomes, amb 13 (veure quadre superior amb els 10 aliments més contaminats amb residus de plaguicides contaminants hormonals) .

topten

Però a més, l’EFSA no té dades per determinar que l’exposició diària no suposa risc per a la salut, ja que no ha desenvolupat cap anàlisi de risc de la toxicitat de l’exposició a múltiples residus de plaguicides actuant alhora. Les anàlisis que realitza són plaguicida a plaguicida, sense calcular l’efecte còctel o la toxicitat de diversos plaguicides a la vegada, actuant de forma combinada, que és l’exposició que vam patir la població europea diàriament.

Potser aquesta sigui la raó per la qual aquest any l’EFSA no hagi inclòs detalls dels productes amb el major nombre de plaguicides (l’equivalent europeu a la taula superior). No obstant això, en anteriors anàlisis raïm van ser les “guanyadores”, amb gairebé 30 plaguicides diferents.

Una nova secció de l’informe d’aquest any busca la presència de glifosat en un nombre reduït de mostres (4.721) de les que 4,2% contenien nivells mesurables de l’herbicida, encara que dins dels límits legals, discutibles per a una substància disruptora hormonal com aquesta .

Font: Ecologistes en Acció – Bloc Libres de Contaminantes Hormonales