Amigos de la Tierra 26/11/2016
Gegants de la biotecnologia incompleixen la llei per accelerar el cultiu de nous transgènics.

La Comissió Europea vol permetre el cultiu de tres nous blats de moro transgènics abans que comenci la sembra en 2017. S’estan considerant tres tipus de blat de moro transgènic, registrats com MON810, Blat de moro 1507 i Bt11, que produeixen toxines insecticides.

Les multinacionals Monsanto, Dupont / Pioneer i Syngenta estan pressionant per aconseguir introduir-los al mercat. El 9 de desembre votaran els Estats membres de la UE.

Un nou informe mostra greus llacunes en l’avaluació dels riscos de nous blats de moro transgènics

L’organització TestBiotech al costat d’organitzacions d’agricultors, consumidors, xarxes de llavors i ecologistes de l’Estat espanyol, entre elles Amigos de la Tierra, publica un informe que mostra com el cultiu de transgènics a gran escala posa en risc la nostra salut i la dels ecosistemes. De fet, els riscos derivats del cultiu dels blats de moro transgènics no s’han avaluat en detall ni s’han tingut en compte les repercussions dels efectes combinats. L’aparició a Europa d’un parent silvestre del blat de moro, conegut com teosinte, implica a més que els transgens poden disseminar-se en el medi ambient a través del flux genètic. Cada vegada, més experts qüestionen que les plantes transgèniques puguin aportar beneficis als agricultors.

La superfície de cultiu de transgènics als EUA està disminuint. Després de 20 anys de cultiu és evident que els transgènics no ofereixen els beneficis que es van prometre als agricultors. A Espanya els estudis de camp mostren cada any que el blat de moro transgènic no té major rendiment”, afirma Maria Carrascosa, de Xarxa de Llavors. “Els plans de la Comissió Europea per autoritzar el cultiu d’aquests blats de moro només beneficien Monsanto, Dupont / Pioneer i Syngenta” conclou.

“Demanem al Govern que voti en contra de l’autorització d’aquests blats de moro transgènics. Cal que l’agricultura respongui a les necessitats de les persones consumidores i del sector agrari. Espanya ha de seguir l’exemple de la majoria de la UE i prohibir el cultiu de transgènics”, recalca la portaveu d’Amigos de la Tierra Blanca Ruibal, responsable de l’Àrea d’Agricultura i Alimentació d’Amigos de la Tierra.

L’informe de Testbiotech demostra que les empreses estan violant intencionadament la normativa europea. Durant diversos anys aquestes companyies han ocultat l’aparició de plantes de teosinte en els camps cultivats de blat de moro a Espanya. El teosinte pot produir híbrids amb blat de moro modificat genèticament i romandre en el medi ambient. No obstant això, tot i que les empreses són conscients d’aquest problema, no han lliurat cap informació sobre la transferència potencial de gens, una informació necessària per dur a terme l’avaluació del risc.

“Les empreses tenen l’obligació de proporcionar dades que aportin conclusions sobre la probabilitat que apareguin plantes de teosinte transgènic i els riscos potencials per als agricultors i el medi ambient. Sense dades fiables, no es poden avaluar els riscos i el cultiu de blat de moro modificat genèticament ha de prohibir-se” afirma Christoph Then de Testbiotech.