Ecologistes en Acció 08/12/2016
Una sentència obliga a fer pública la “informació confidencial” sobre plaguicides.

El Tribunal de Justícia Europeu sentència que el dret de la població a conèixer la informació ambiental dels pesticides supera el dret de la indústria a mantenir la confidencialitat dels seus productes.

Amb dues sentèncias del 23 de novembre, el Tribunal de Justícia de la UE rebutja que la indústria utilitzi el secret comercial com a excusa per mantenir en secret informació sobre els seus productes plaguicides emesos al medi ambient. Segons el Tribunal:

“Quan una persona demani accés a informació ambiental, el concepte d’informació sobre emissions al medi ambient cobreix, entre altres coses, informació referent a la naturalesa i efectes de l’alliberament d’un pesticida en l’aire, aigua, sòl o plantes”

Un dels dos casos que revisa la sentència va començar el 2013, quan la Xarxa d’Acció contra els Pesticides (PAN Europe), sòcia europea d’Ecologistes en Acció a la lluita contra els disruptors endocrins i Greenpeace Holanda van sol·licitar a la Comissió Europea la informació ambiental presentada per la indústria per a l’autorització de glifosat, l’herbicida més utilitzat al planeta tant en agricultura com en la cura de zones verdes.

La Comissió va assegurar l’accés a la majoria de la informació però no va publicar una part de l’informe, al·legant que desvetllar la informació sobre la composició i el procés de fabricació dels productes vulneraria el dret intel·lectual de les empreses productores de glifosat.

Les dues organitzacions van portar el cas al Tribunal, que ha decidit que aquesta part de l’informe conté informació sobre emissions al medi ambient, de manera que la Comissió no pot invocar el secret comercial o industrial per negar l’accés.

Aquesta denúncia s’uneix a la presentada per una associació holandesa protectora de les abelles contra Bayer per la mateixa raó, no voler desvetllar informació sobre productes pesticides al·legant, de nou, secret comercial i industrial.

Esperem que aquestes sentències senten un precedent que ajudi a augmentar la transparència sobre els estudis de plaguicides. És intolerable que es negui a la població el dret a conèixer quines substàncies s’estan alliberant al medi ambient.

Font: Ecologistas en Acción – Blog Libres de Contaminantes Hormonales