Amigos de la Tierra 09/02/2017
Europa treu els colors a Espanya per la seva mala gestió ambiental.

Amigos de la Tierra insta el Govern a invertir la situació, acabar amb els subsidis als combustibles fòssils i posar fi a la mala gestió ambiental dels residus.

Espanya fracassa principalment en polítiques de fiscalitat mediambiental, gestió de residus i d’aigua, al mateix temps que subvenciona els combustibles fòssils amb quantitats econòmics elevades. Amics de la Terra porta temps denunciant aquesta situació i espera que aquest toc d’atenció serveixi perquè el Govern canviï d’actitud.

La Comissió Europea ha publicat un informe aquesta setmana en el qual analitza la situació ambiental de cada Estat membre, els reptes als quals s’enfronta i una sèrie d’accions conjuntes i unilaterals per millorar la gestió ambiental. L’informe redactat per la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea és producte del mecanisme de revisió, emmarcat en la política mediambiental que es va iniciar el maig de l’any passat.

Les energies brutes, un pilar de la mala gestió ambiental

En paraules d’Hèctor de Prat, responsable de Clima i Energia d’Amics de la Terra, “a nivell europeu, fa anys que es desenvolupen polítiques ambientals efectives, acompanyades de fons. Això permet als Estats Membre implementar les mesures adequades “. El tècnic assenyala que “no disposar encara d’un pla de transició que acabi amb els subsidis al carbó i que tingui en compte el futur dels professionals del sector no és de rebut. I el pitjor és que es segueix important i cremant carbó forà el que fa augmentar les nostres emissions de gasos nocius a l’atmosfera”.

En aquest sentit, i per donar-li una major visibilitat a la mala praxi estatal amb l’ús i abús de combustibles fòssils, ens plantegem nominar a l’Estat Espanyol als Premis Denúncia Europeus sobre subsidis als combustibles fòssils que es durà a terme al llarg del mes d’abril. Aquesta iniciativa està organitzada per Climate Action Network (CAN) en col·laboració amb Amigos de la Tierra i WWF, entre altres, i tenen per finalitat posar en evidència a les companyies o els països que es vanen de lluitar contra el canvi climàtic alhora que atorguen ajudes als combustibles fòssils.

L’altra pota analitzada en aquesta avaluació de la Comissió Europea, també molt criticada per Amics de la Terra, es refereix a la gestió de residus. Segons la CE, per canviar els percentatges de reciclatge, i aconseguir el 50% requerit per la Directiva de Residus per al 2020, cal fer un canvi sistemàtic del model, tal com ve reclamant des de fa dècades Amigos de la Tierra.

Molt per corregir en la mala gestió ambiental dels residus

Segons Alodia Pérez Muñoz, la nostra responsable de l’àrea de residus, l’Estat Espanyol té a les mans posar en marxa accions com la separació dels residus orgànics per fer compostatge de qualitat, la implantació de sistemes de retorn d’envasos al comerç, així com la modificació de la fiscalitat, amb models de “Pagament per generació de residus” a nivell municipal en abocador i incineradora, i taxes que desincentiven, per exemple per a les bosses de plàstic.

D’aquesta manera la càrrega fiscal seria més justa per a la ciutadania, ja que la gestió de residus no recauria principalment en els particulars, obtindria millors resultats ambientals, i generaria més llocs de treball, tal com assenyala la Comissió Europea.

Amigos de la Tierra reclama a l’Estat Espanyol que es prengui seriosament els tocs d’atenció d’Europa, més áun quan coincideixen amb els de les seves entitats socials i ambientals, i que canviï d’una vegada per totes el seu model de gestió i finançament ambiental.

Font: Amigos de la Tierra – www.tierra.org