Ecologistes en Acció 22/03/2017
Quants pesticides disruptors hi ha en una macedònia de fruites?

Suposem que volem fer una macedònia. Sabem què fruites posarem però, sabem quants plaguicides s’uniran a “còctel” sense que ens adonem?

Ens basem en dades oficials, de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que anualment pren mostres d’aliments de venda a Espanya per esbrinar quants plaguicides contenen les nostres fruites.

Recepta senzilla de còctel de fruites amb plaguicides

Anem a fer una macedònia senzilla. Per a això comptarem amb les següents fruites: maduixes, taronges, pomes, peres, préssecs i plàtans.

Però, sense adonar-nos, altres ingredients tòxics es “colaran” en la nostra macedònia si les fruites procedeixen d’agricultura industrial:

– Maduixes + 22 pesticides (5 dels quals són disruptors endocrins)
– Peres +49 pesticides (16 dels quals són disruptors endocrins)
– Poma + 32 pesticides (13 dels quals són disruptors endocrins)
– Taronja + 18 pesticides (8 dels quals són disruptors endocrins)
– Préssec 16 pesticides (9 dels quals són disruptors endocrins)
– Plàtans +9 pesticides (3 dels quals són disruptors endocrins)

En total, la nostra macedònia té 6 fruites i residus de 21 pesticides disruptors endocrins diferents!

Així que la recepta ha de completar-se amb: capten, clorotalonil, clorpirifos, cipermetrina, deltametrin, fenoxicarb, iprodione, lambda-cialotrin, maneb, mancoceb, metiocarb, miclobutanil, penconazole, pirimetanil, tebuconazole, tiacloprid, pirimicarb, tiofanate-metil, propiconazol, piriproxifeno i bupirimato.

Totes aquestes substàncies constitueixen un còctel amb capacitat d’alterar el sistema hormonal i l’efecte combinat a llarg termini MAI s’ha investigat.

Les investigacions científiques relacionen la seva exposició amb una major probabilitat de desenvolupar càncer de mama i pròstata (els dos tipus de càncer amb major incidència el 2016), danys a la tiroide i al cervell infantil, diabetis tipus 2, obesitat, malformacions congènites i pèrdua de fertilitat, entre altres efectes adversos.

Pots fer la teva pròpia recepta i esbrinar quants pesticides menges!

Sabem que pot semblar poc desitjable, però val la pena l’exercici. Utilitza la següent taula o la que apareix a l’annex 3 de l’informe “Directo a tus hormonas” per elaborar les teves pròpies receptes i veure quants pesticides disruptors endocrins menges habitualment.

 

No existeix una dosi d’exposició segura als pesticides disruptors

Recorda, per als disruptors endocrins no funciona la màxima de “La dosi fa el verí”. Al contrari del que passa amb altres substàncies, els contaminants hormonals poden causar danys a concentracions tan petites com les que es troben les hormones, de l’ordre de 0,000000001 grams).

Per aquesta raó, el límit màxim d’Residu que fixa la legislació, molt més elevat, no protegeix contra els efectes dels contaminants hormonals.

Com evitar aquests pesticides en els aliments?

La solució, per descomptat, no és deixar de consumir fruites i verdures que són una part important i rica d’una dieta sana. Però es pot:

  1. Consumir productes ecològics, sempre que sigui possible. La creixent oferta de cooperatives i petits productors està ajudant que baixin els preus d’aquests productes que, a més de més sans per la menor quantitat de residus de pesticides, són més rics en nutrients (per exemple, les taronges ecològiques tenen més vitamina C que les convencionals), ajuden a crear xarxes de comerç local i són molt més saborosos.

  2. Si no pots comprar productes ecològics, compra fruites i verdures de temporada (t’evitaràs els pesticides usats per a conservar-) i de proximitat (evites costos de transport). També seran més barats.

  3. Renta molt bé i pela la fruita i verdura, per eliminar els pesticides que queden a la closca.

Conrear sense pesticides no només és possible, sinó que és necessari.

Hi ha alternatives viables als pesticides. La Setmana Sense Pesticides, acte internacional secundat per més de 400 organitzacions demostra, que com van dir recentment relators de l’ONU, la necessitat de pesticides per alimentar el món és un MITE.

Què passa amb la regulació d’aquests tòxics?

Res d’això seria necessari si aquesta setmana, a Brussel·les, s’aprovés una regulació adequada dels plaguicides disruptors endocrins.

Per desgràcia, la proposta de regulació que ha presentat la Comissió Europea no serà eficaç per eliminar del mercat els plaguicides que afecten el sistema hormonal d’humans i d’animals.

Haurem confiar que les nostres autoritats locals i regionals prenguin altres mesures per protegir la salut de la seva població i evitin que s’exposi diàriament a un còctel de almenys 33 pesticides disruptors,només a través dels aliments.

Les dades procedeixen de l’informe d’Ecologistes en Acció Directo a tus hormonas. Guía de residuos de plaguicidas disruptores en los alimentos españoles“.

Font: Ecologistes en Acció – Blog Libres de Contaminantes Hormonales