Ja hem vist en els articles anteriors, que un cosmètic de qualitat ha de tenir un alt percentatge d’ingredients procedents de l’agricultura ecològica, i de principis actius. Ara abordem els diferents materials d’envasos utilitzats.

Hi ha principalment 2 materials per envasar cosmètics, el plàstic i el vidre, i és el vidre el material que hem de triar si volem tenir cura del medi ambient i de la nostra salut alhora. Vegem per què:

PLÀSTIC: És una substància formada per polímers, que es divideix en 2 grans grups.

Plàstics Sintètics: són derivats del petroli i àmpliament utilitzats causa del seu baix cost. Ambientalment no es consideren biodegradables i el seu rendiment en el reciclatge és baix. Respecte a la salut, el seu principal problema és que contenen additius, com el Bisfenol-A, un compost que pot anar migrant al producte, considerat per la UE com un disruptor endocrí, o els ftalats, catalogats també com una substància perillosa.

Els plàstics es classifiquen en 7 categories, algunes són més segures, però tots s’han d’utilitzar amb precaució.

envases en cosmética bisfenol a

Per a productes de esbandit, com són xampús, gels, etc. la penetració de tòxics no és tan preocupant, però per als que tenen com a principal funció la seva penetració a través de la pell, com són cremes, sèrums o olis, hem de seleccionar els envasos correctament.

Plàstics Naturals: són derivats d’origen vegetal, com la cel·lulosa o el cautxú. Ambientalment són biodegradables, però la seva fabricació és molt cara, i amb prou feines s’utilitzen. Pel que fa a la salut, són segurs, ja que no contenen additius tòxics, i s’identifiquen mitjançant “BPA Free” o “Sense Bisfenol-A”, i solen tenir el codi 7.

VIDRE: El vidre és una barreja de matèries primeres naturals vitrificants, com la sorra de sílice; àlcalis, com el carbonat de sodi; i estabilitzants, com la calç. Ambientalment és el material amb major eficiència en el seu reciclat, amb un 100% de recuperació, i baixa emissió de gasos.

El vidre és el material amb major eficiència en el seu reciclat, amb un 100% de recuperació, i baixa emissió de gasos

Respecte a la salut no conté cap substància tòxica, sent totalment segur. Per tot això és el material més aconsellable tant per a ús cosmètic com alimentari.

EcoestéticaAutor: Fernando Sánchez, Soci i co-fundador de Såper, cosmètica ecològica. Membre del Proyecto Red Ecoestética

Bio Eco Actual, informatiu mensual gratuït imprès i digital 100% ecològic
Bio Eco Actual Octubre 2017