Brussel·les (BE), 29/11/17 – La Comissió Europea va adoptar una “Comunicació” sobre el Futur d’d’Alimentació i l’Agricultura. L’esmentada Comunicació, que va ser presentada a les institucions de la UE, estableix l’orientació de la UE per a la futura Política Agrícola Comuna (PAC).

La propera reforma de la PAC és una gran oportunitat per promoure una transició total cap a una agricultura més sostenible a Europa. La Comunicació d’avui ofereix algunes possibilitats de millora, però, no té un enfocament clar i comú de la UE per fer realitat les intencions més àmplies de la Comissió d’avançar cap a models de creixement més sostenibles en el pròxim pressupost de la UE. (1) Tampoc prioritza l’expansió de sistemes agrícoles sostenibles, com l’agricultura ecològica (AE), que pot ajudar a liderar el camí cap a una aplicació ambiciosa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides al sector agrari europeu tant per la UE com pels Estats Membres.

Christopher Stopes, President d’IFOAM EU va afirmar: “Amb una PAC que representa gairebé el 40% de la despesa de la UE i la Comissió proposant un pressupost més orientat a resultats passat el 2020, ja no es pot justificar gastar diners en suport als ingressos en gran mesura, amb un impacte limitat. Per tenir la plena confiança dels ciutadans de la UE, hem de mantenir un enfocament comú a tota la UE. Els líders de la UE han de garantir en les properes discussions del pressupost de la UE que els pagaments futurs de la PAC es basen en que els agricultors ofereixin una àmplia gamma de béns públics basats en un enfocament del sistema agrícola complet”.

En la PAC actual, l’ajuda als ingressos del productor (Pilar 1) està condicionada a complir els requisits bàsics de sostenibilitat i està finançat 100% per la UE, i els agricultors que vulguin fer un pas més (com ecològics), només tenen l’opció d’emprendre esquemes voluntaris més ambiciosos del Pilar 2 (que estan co-finançats per la UE). Si es manté l’estructura actual, la propera reforma corre el risc de mantenir l’estatus quo i no donar l’impuls necessari per a prioritzar la sostenibilitat.

Jan Plagge, vicepresident IFOAM EU: “Avui la majoria dels agricultors estan a mercè dels grans actors de la indústria en un mercat cada vegada més globalitzat, i no tenen incentius per canviar la seva orientació productiva en un sentit més sostenible. Els responsables polítics de la UE han d’utilitzar la pròxima reforma de la PAC per enviar un senyal clar que la sostenibilitat ha de ser el centre del sector agroalimentari europeu. Amb aquesta finalitat, les pròximes propostes legislatives han de realitzar esforços concrets per lligar completament el suport a l’ingrés agrícola amb la l’aportació d’una àmplia gamma de béns públics, basada en la recompensa i l’incentiu, 100% finançada pel pressupost de la UE.” (2)

La Sra. A. Calafat, de la Directiva de la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE) i representant dels agricultors ecològics espanyols en IFOAM EU, s’alinea amb aquesta posició d’orientar la PAC cap a la sostenibilitat agrària.

(1) European Commission (2017): Reflection Paper on the future of EU finances
(2) IFOAM EU (2017): A CAP for healthy farms, healthy people, healthy planet

Comunicat orginal IFOAM EU

Bio Eco Actual, informatiu mensual gratuït imprès i digital 100% ecològic
Bio Eco Actual Desembre 2017