Bonn, Brussel·les i València, 15 Gener 2018 –  A l’Assemblea General a Nova Delhi (Índia) de l’12/11/17, la Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Ecològica (IFOAM – Organics International), en què van participar delegats de la Societat espanyola d’Agricultura ecològica / Agroecologia (SEAE), van adoptar una posició global que estableix clarament que els Organismes Genèticament Modificats (OGM), incloent les noves tècniques d’enginyeria, no tenen cabuda en el sector de la producció ecològica.

El sector de l’agricultura ecològica (AE) reafirma el seu compromís de produir aliments lliures de modificacions genètiques per als consumidors i urgeix regular l’ús d’OGM obtinguts per noves tècniques com CRISPR / CAS9 abans de ser alliberats al medi ambient i introduïts en la cadena alimentària .

Markus Arbenz, Director d’IFOAM – Organics International indica que “la posició unificada del sector de l’AE, basada en els Principis de l’Agricultura Ecològica (Precaució, Ecològic, Salut i Equitat) és clara: les noves tècniques d’enginyeria genètica s’enfoquen encara al desenvolupament d’OGM, per la qual cosa no s’haurien d’utilitzar en AE. Però l’actual absència de regulació d’aquestes noves tècniques en moltes parts del món vol dir que les plantes i animals modificats genèticament poden alliberar-se al medi ambient sense avaluació de riscos i sense cap informació als milloradors / es, agricultors / es i consumidors / es . El moviment d’AE demana als reguladors que garanteixin la transparència, traçabilitat i llibertat de no utilitzar tècniques d’enginyeria genètica no testades.

IFOAM EU i SEAE acullen amb satisfacció l’adopció d’aquest posicionament global per part del moviment d’AE, que reforça les seves pròpies posicions, adoptades per la primera al desembre de 2015, segons la qual totes les noves tècniques d’enginyeria genètica haurien de ser considerades de modificació , que entren dins l’àmbit de la legislació existent sobre OGM. A la Unió Europea, el 18 de gener, el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) emetrà unes conclusions preliminaries sobre si algunes de les noves tècniques d’enginyeria genètica entren en l’àmbit de l’aplicació de la legislació europea sobre el OGM (Cas C-528/16 de Confederació Paysanne). Les conclusions finals s’esperen per a mitjans de 2018

Eduardo Cuoco, director d’IFOAM EU: “Esperem que el TJUE confirmi que no hi ha raons legals ni tècniques per excloure aquestes noves tècniques d’enginyeria genètica de l’abast de les regulacions d’OGM existents. Una desregulació d’aquestes noves tècniques d’enginyeria genètica posaria en perill la capacitat del sector ecològic per mantenir-se lliure d’OGM i tindria greus conseqüències econòmiques per a tota l’agricultura europea, que està aclaparadorament lliure d’OGM. ”

Eric Gall, Responsable de Polítiques d’IFOAM EU va afegir: “És hora que la Comissió Europea actuï d’acord amb el principi de precaució per protegir el medi ambient i als consumidors, demandant que les plantes i animals modificats genèticament amb noves tecnologies siguin regulats, almenys, com els OMG existents, i estiguin subjectes a avaluació de riscos, traçabilitat i etiquetatge, pedres angulars de les polítiques mediambientals i alimentàries de la UE “.

Per la seva part, V. Gonzálvez de SEAE va assenyalar “la necessitat que al nostre país, únic de la UE que permet el cultiu comercial de varietats GM de blat de moro, es permeti als agricultors i consumidors el cultiu sense OGM i s’eviti la contaminació per pol·linització creuada en aquestes collites, que vénen ocorrent des de la seva autorització de fa ja gairebé vint anys, una cosa que limita i encareix la producció de blat de moro ecològic o lliure de transgènics “. En els últims anys, s’han experimentat diverses tècniques, com el citat CRISPR / CAS9, per modificar directament l’ADN de les plantes i, cada vegada més, dels animals. Contràriament a la transgènesi, no impliquen la inserció de gens d’altres organismes, i de vegades es denominen “edició de gens” o “noves tècniques de reproducció”. Però per a la societat civil i el moviment d’AE, l’ús d’aquestes tècniques és enginyeria genètica i planteja riscos i inquietuds similars a les dels OGM existents, i hauria de regular.

Més informació:

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Bio Eco Actual Gener 2018