SEAE. – El Consell de la Unió Europea ha adoptat aquest dimarts, 22 de maig de 2018, el nou reglament de producció ecològica i etiquetatge de productes ecològics en el qual la Unió Europea porta treballant des de 2014. Aquest nou reglament substituirà el Reglament 834/2007, que regula de moment l’agricultura ecològica. L’entrada en vigor del nou reglament europeu serà l’1 de gener de 2021.

Organic Regulation Euro Hoja Reglamento sobre alimentación ecológica Reglament sobre alimentació ecològica reglamento de producción ecológica Reglament de producció ecològica El Consejo de la UE aprueba el nuevo reglamento de producción ecológica
La Euro Fulla és el segell de certificació europeu que garanteix que aquest aliment és ecològic

El reglament, després del vistiplau del Comitè Especial d’Agricultura en la sessió celebrada a 14 de maig passat, ha pasat pel Consell com un dels punts “A” per a la seva aprovació sense discussions.

El recorregut del nou reglament ha estat llarg i es va iniciar al març de 2014 amb una primera proposta de la Comissió al Consell. No ha estat fins a l’abril passat, després de quatre anys de debat, que el Parlament Europeu va aprovar la seva posició sobre la proposta de la Comissió, en la qual ja estaven incloses també algunes esmenes proposades pel Consell.

Finalment, el Comitè Especial d’Agricultura, òrgan preparatori dels Consells de Ministres en on es troba representada la Comissió i les delegacions dels Estats membres, va donar el vistiplau al text, si bé amb el vot en contra de la República Txeca, Finlàndia , Eslovàquia, Lituània i Xipre i l’abstenció de Bèlgica, Hongria i Àustria. Després d’aquest tràmit, el Reglament ha passat avui pel Consell com un dels punts “A” per a la seva aprovació sense discussions. Com a anècdota, la formació del Consell a la qual li ha tocat donar-li llum verda ha estat a la d’Educació, Joventut, Cultura i Esport.

Segons Rumen Porodzanov, Ministre d’Agricultura, Alimentació i silvicultura de la República de Bulgària i president del Consell, la nova regulació fomenta el desenvolupament sostenible de la producció ecològica a la UE i apunta a garantir una competència justa per als agricultors i operadors, prevenint el frau i les pràctiques deslleials i millorant la confiança del consumidor en els productes ecològics. El portaveu del Consell ha recordat, a més, que les terres agrícoles ecològiques s’han més que duplicat en l’última dècada i encara segueixen creixent i confia que, gràcies a les regles que s’han adoptat avui, el sector ecològic continuarà prosperant.

Aquesta nova reglamentació vindrà a substituir les antigues normes (en particular, deroga el Reglament 834/2007). Entre les deficiències que pretén corregir està la desigualtat de les normes que cobrien la producció ecològica a tota la UE, ja que incloïen una àmplia gamma de pràctiques i excepcions diferents. Per tant, es necessitava, segons les autoritats comunitàries un nou marc legislatiu per dotar aquest sector, que apunta un ràpid creixement, de normes clares i estables.

D’altra banda, la nova reglamentació reemplaçarà el principi d’equivalència que s’aplica als productes ecològics importats i que permet la comercialització com a ecològics a la UE a aliments que no compleixen exactament els mateixos requisits i paràmetres que s’exigeixen als elaborats a Europa; pel principi d’observança, que obligarà, almenys teòricament, al fet que tots els productes ecològics importats compleixin les exigències comunitàries. Segons el comunicat emès pel Consell, el canvi de model permetrà que els productors ecològics competeixin de manera justa, independentment de si produeixen a la UE o en un tercer país i assegura els estàndards de qualitat ecològica als consumidors europeus.

En resum, a partir l’1 de gener de 2021, quan el nou reglament comenci a aplicar-se i, segons el que aprecien els legisladors:

  • Les normes de producció es simplificaran i harmonitzar encara més mitjançant l’eliminació progressiva d’una sèrie d’excepcions i excepcions.
  • El sistema de control s’enfortirà gràcies a mesures de precaució més estrictes i controls robustos basats en el risc al llarg de tota la cadena de subministrament.
  • Els productors de tercers països han de complir el mateix conjunt de regles que els que produeixen a la UE.
  • L’abast de les normes orgàniques s’ampliarà per abastar una llista més àmplia de productes (per exemple, sal, suro, cera d’abella, mat, fulles de vinya, margalló) i normes de producció addicionals (per exemple, cérvols, conills i aus de corral).
  • La certificació serà més fàcil per als petits agricultors gràcies a un nou sistema de certificació grupal.
  • Hi haurà un enfocament més uniforme per reduir el risc de contaminació accidental dels pesticides.
  • Les excepcions per a la producció en llits elevades en hivernacles s’eliminaran progressivament.

Font: SEAEText elaborat per Unión de Uniones de Castilla La Mancha

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2018