La certificació sempre és un procés objectiu. A partir d’una norma es comprova que un determinat producte compleix el que estableix en ella, o no. Si ho compleix, el producte se certifica. Però moltes vegades aquesta norma no estableix criteris per a l’empresa que fabrica els productes. Les normes no exigeixen que les empreses certificades adoptin aquests mètodes de producció per tots els seus productes, de manera que una empresa pot elaborar al mateix temps cosmètica econatural i cosmètica convencional; el mateix que passa en alimentació, on per exemple un celler, o un trull o una fàbrica de conserves vegetals, no estan obligades a certificar tota la seva producció com a ecològica.

La norma BioVidaSana siempre ha tenido como objetivo que el consumidor tenga la mayor cantidad de información posible para que pueda elegir con responsabilidad y pueda ejercer su libertad de elección con fundamento. En ese sentido, la norma tiene establecido que, si una misma empresa tiene una línea de cosmética convencional y otra certificada, ésta tiene que estar claramente diferenciada, tanto en su etiquetado como en su publicidad, con una imagen totalmente distinta a la de la línea convencional.

ECOplus√ , nuevo sello de la norma BioVidaSana para reconocer a las empresas más ecológicas

Ara s’ha volgut fer un pas més per distingir aquelles empreses que tenen la majoria dels seus productes dins de la categoria I, que és la categoria de la norma BioVidaSana que distingeix els cosmètics ecològics (amb més de 90% d’ingredients ecològics).

Cal recordar que a diferència del que passa en alimentació, que un cosmètic estigui certificat no vol dir que els seus ingredients siguin ecològics, el que significa és que la majoria d’ells són naturals, i que els ingredients que no són naturals pertanyen a una llista restringida d’ingredients l’impacte dels quals sobre la salut de les persones o del medi ambient és el menor possible. És a dir, tota la cosmètica certificada és natural, per a ser més d’això, ecològica, ha de tenir una majoria dels seus ingredients amb certificació ecològica.

La norma BioVidaSana sempre ha tingut com a objectiu que el consumidor tingui la major quantitat d’informació possible

Per reconèixer l’esforç que fan aquestes empreses se’ls atorga el segell Ecoplus √ sempre que més del 80% dels seus productes estiguin en la categoria I i que la seva activitat es dirigeixi exclusivament a la cosmètica econatural, és a dir, no poden elaborar ni comercialitzar cosmètica convencional. El segell ECOPlus√ no es pot sol·licitar per a productes solts, la idea és identificar empreses que segueixen el criteri de produir cosmètica ecològica.

Tot i el repte que suposa arribar a la Categoria I per a la major part dels productes, hi ha empreses certificades que ja ho han aconseguit, fins i tot algunes que arriben al 100% dels seus productes de categoria I. Ja hi ha tretze empreses certificades BioVidaSana amb reconeixement ECOPlus √, però potencialment el nombre d’empreses ECOPlus √ del total d’empreses certificades actualment és més gran, ja que aquest segell és voluntari, i les empreses que ho vulguin fer servir, han de sol·licitar-ho expressament a l’entitat de certificació.

Autora: Montse Escutia, Co-fundadora del Projecte Red Ecoestética Associació Vida Sana

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juny 2018

 

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here