Francesc Xavier Sans és pioner en la docència en agricultura ecològica. Doctor en Biologia, dirigeix des de l’any 1999 el Màster d’Agricultura Ecològica de la Universitat de Barcelona (UB).

Entrevista a Francesc Xavier Sans: 20 años del primer máster europeo dedicado a la agricultura ecológica

És professor catedràtic del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB i dirigeix el grup de recerca ecològica dels Sistemes Agrícoles. Des de l’any 2011 fins el 2017 ha liderat la Xarxa Temàtica d’Agricultura Ecològica AGRIECOL, i des del febrer de 2017 és director de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio). Ha participat com a expert en agricultura ecològica en diversos fòrums internacionals a Europa. Parlem amb ell per conèixer la realitat actual i la importància de la formació bio.

Quines dificultats us heu trobat per desenvolupar programes formatius sobre agroecologia i quins són els avenços més importants aconseguits en aquestes dues dècades?

La principal dificultat els primers anys –quan l’agricultura ecològica era encara molt poc coneguda i valorada per la societat– va raure en el disseny d’un programa coherent i atractiu i en disposar d’un col·lectiu de professors per fer front a les necessitats docents –vàrem comptar amb alguns dels pioners de l’agricultura ecològica a Europa-. Els canvis al llarg d’aquests anys han anat associats a l’important augment dels coneixements científics i tècnics i al creixement del sector que, de manera decidida, hem acompanyat de la progressiva incorporació de professors provinents de diferents universitats i centres de recerca tant espanyols com estrangers i professionals que treballen en la producció, la comercialització i l’assessorament en l’àmbit privat. Actualment disposem d’un programa formatiu molt sòlid i d’un panell de professors que realitzen la seva activitat en el marc de l’agroecologia i l’agricultura ecològica.

Per què és important aquest Màster? Quin futur depara als seus alumnes?

El constant creixement de la producció, el mercat i el consum de productes ecològics requereix disposar de professionals ben formats que s’incorporin en els diversos àmbits del sector. Els nostres egregis tenen moltes possibilitats d’incorporar-se i progressar en el mercat laboral associat a l’agricultura ecològica. La reconversió de finques a la producció ecològica –per aquells que tenen terres-, l’emprenedoria, a nivell individual i col·lectiu, en projectes de producció agroalimentària ecològica i assessorament, i la incorporació  a organismes públics i privats de certificació i inspecció son, entre altres, oportunitats per els alumnes que acaben el màster.

Quina importància tenen dins el Màster les visites a productors?

El pla docent del màster combina les classes teòriques i pràctiques i les visites a finques i empreses del sector. Les visites tenen per objectiu contextualitzar els continguts de les classes, conèixer les motivacions dels productors, i l’estructura i el funcionament de les finques i empreses. La selecció de les visites es un dels aspectes mes importants del màster ja que pretén desenvolupar la capacitat d’observació i anàlisi, i l’esperit crític dels alumnes. Per això, el màster disposa d’un ampli ventall de finques i models de producció  per tal d’estimular el debat sobre aspectes molt rellevants actualment com el dilema entre la productivitat i sostenibilitat,  que aplega, entre altres, els criteris econòmics, ecològics-ambientals i socials.

El sector de l’alimentació ecològica cada cop està més globalitzat i és més fort. Amb què s’ha de vigilar? Quant d’important és el concepte local en el món de la agroecologia?

L’important creixement del sector de l’alimentació ecològica ens obliga a vigilar de no caure en els mateixos errors del model agroalimentari predominant. La demanda d’aliments ecològics pot afavorir la transició cap a models més sostenibles si es recolza en l’agroecologia. En aquest sentit, l’agricultura ecològica ha de potenciar els mercats locals i els circuits curts de comercialització, i defugir de basar-se en models convencionals de distribució i comercialització que redueixen la capacitat de crear una alternativa sostenible i socialment més justa  a la industria agroalimentària dominant.

Són els descobriments i estudis científics la millor manera de desemmascarar i frenar el poder de desinformació de la indústria alimentaria convencional?

Els avenços científics sobre l’impacte del model agroalimentari actual sobre el planeta –no es capaç d’alimentar el món, disminueix dramàticament la biodiversitat, contamina els sòls, les aigües i l’aire, i pot afectar negativament la salut i el benestar humà – posen de manifest la necessitat de desenvolupar de manera urgent models alternatius basats en l’ús més eficient dels recursos que permetin augmentar la sostenibilitat.

Teniu alguna relació / col·laboració amb instituts de recerca sobre producció ecològica internacionals?

El Research Institut of Organic Agriculture (FiBL) i el Organic Research Centre – Elm Farm respectivament de Suïssa i el Regne Unit, dos dels centres de recerca més prestigiosos en agricultura ecològica del món, col·laboren amb el màster.

Quan és la propera edició del Màster? Qui no hauria de dubtar en apuntar-s’hi?

Máster de Agricultura Ecológica UB - Màster d'Agricultura Ecològica UB màster d'agricultura ecològicaLa propera edició del màster s’inicia l’octubre de 2018. La proposta formativa va dirigida a graduats que volen formar part del moviment avantguardista que pretén el desenvolupament de models agroalimentaris més sostenibles. El caràcter multidisciplinari del màster fa que el perfil d’accés sigui força ampli. No obstant això, cada alumne té la possibilitat d’aprofundir en les temàtiques que li son més interessants (i s’ajusten més al seus interessos) sota el paraigua d’una formació global en agricultura ecològica i agroecologia. La possibilitat d’entrar en contacte amb professors molt experimentats en la temàtica i d’establir vincles amb altres professionals que provenen de diferents indrets geogràfics és d’extraordinari valor per la formació dels nostres alumnes.

Autor: Oriol Urrutia, Co-Editor

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Setembre 2018