Hi ha diverses raons per les quals podem voler sembrar les nostres plantes en comptes de comprar-les. La primera és que podrem aconseguir-les en abundància a molt baix preu. La segona és que els catàlegs de llavors biològiques autòctones ofereixen un assortiment més gran de formes i colors, la tercera és que podrem programar la seva germinació per poder disposar d’elles quan les necessitem, en funció del clima de la nostra zona.

Cómo sembrar las semillas

A l’hivern és fonamental la posada a punt del bio-planter, unes de les peces claus del  bio-jardiner.

Bio-planter calaixera per a l’hort-jardí

Material necessari

  • Calaixera: Les calaixeres són quadres de fusta compostos de quatre taules. Serveixen per a suport de les vidrieres. La post del davant té 22 cm d’altura i la de darrere uns 30 cm. Les dues taules laterals tenen 1,30 m de longitud i s’uneixen entre si la post de davant amb la del darrere, les calaixeres han d’estar orientades cap al sud-oest.
  • Vidrieres: Les vidrieres són de fusta. Es col·loquen sobre els calaixos. Les seves mesures són d’1 m. X 1,30 m. Però es pot muntar de manera que les mesures corresponguin a les dimensions dels calaixos que es tinguin.
  • Estores de palla: Les estores de palla serveixen per cobrir les calaixeres en temps molt fred.
  • Fems de cavall
  • Palla
  • Humus

Confecció de l’interior de la calaixera

El material bàsic per confeccionar l’interior de la calaixera és el fem fresc de cavall, que es barreja a fons amb una proporció variable de palla. Aquesta barreja s’amuntega fins a obtenir una capa de gruix uniforme de 40 a 60 cm. La capa ha d’estar ben apretada i humida, sense estar amarada, ja que llavors no s’escalfaria. Determinar una bona dosificació entre els fems de cavall, la palla i l’aigua és qüestió de tacte i s’adquireix amb la pràctica. L’escalfor despresa de l’interior serà proporcional a la quantitat de fem de cavall empleat.

L’interior tindrà un gruix més gran com més ens endinsem en l’hivern; les primeres capes disposades al gener i febrer han de tenir un gruix de 50 a 60 cm. Mentre que per a l’interior confeccionat després del 15 de febrer serà suficient un gruix de 40 cm.

Quan ja s’ha confeccionat l’interior, es posa una capa de humus de 20 cm, es tanquen les vidrieres i es col·loquen damunt les estores de palla. La fermentació arrenca llavors ràpidament i la temperatura de l’interior aconsegueix, al cap d’uns deu dies, la temperatura de 60º a 70º C en el que en castellà es diu el “calentón”. Després la temperatura baixa progressivament. Esperarem per sembrar que el “calentón” hagi passat i que la temperatura a la calaixera hagi baixat a uns 25º.

Per evitar el refredament de l’interior del bio-planter, es guarneixen amb fems de cavall els costats de la calaixera: són el que s’anomena escalfadors. Poden renovar-se periòdicament si s’observa que la temperatura a l’interior baixa.

Seguiment

Cal vigilar regularment la temperatura dels llits mitjançant un termòmetre enfonsat en l’ humus. La temperatura s’ha de mantenir entre 20º i 25º. Si és massa alta, obrirem lleugerament els vidres durant el dia. Si la temperatura és massa baixa, renovarem els escalfadors i caldrà tenir present el col·locar les estores de palla a les tardes. S’han   d’ airejar els llits tan aviat com penetri un raig de sol, excepte en cas de fred excepcional, ja que les plantes criades en calaixeres pateixen més per excés de calor i humitat que per fred, sobretot al començament de primavera. Les estores de palla s’ han de treure d’hora al matí, sobretot si fa sol, per evitar que les plantes es coguin.

semillas biojardinero

Sembra directa en cercles niu

Nius en un llit calent

La sembra en un llit calent ens facilitarà en èpoques de fred, el consum de productes a l’hort-jardí. Per realitzar un llit calent primer triarem un lloc el més assolellat possible, i començarem a preparar petits cercles nius de 80 x 80 cm. A continuació, dipositarem una capa de fem ben madur de 30 cm de gruix. Afegim una altra capa de 30 cm de terra i per últim 15 cm de compost. A tot aquest material li donem una petita elevació en forma de turó.

Seguidament sembrem i tot seguit reguem amb regadora amb roseta fina, és important que l’aigua que fem servir sigui assolellada i no freda.

El fem madur, ja sigui de vaca o de cavall, situat a la primera capa del turó elevat aconsegueix l’efecte estufa. Les llavors quan comencen a germinar reben l’escalfor  procedent de sota esmorteint l’efecte del fred. És important aplicar encoixinat de palla, encenalls de fusta, o fibra de coco. Preserva de les gelades i protegeix del fred. Es rega un cop per setmana a l’hivern i dues vegades quan ens endinsem en la primavera.

Sembra de llavors en tacs

La sembra de llavors en tacs per obtenir planter afavoreix en 100% l’èxit de cada planta crescuda en el tac, i trasplantada a l’hort-jardí. Per a aquest fi podem usar molts tipus de recipients, des de les safates fabricades per a aquesta comesa, de materials com el plàstic o cartró reciclat, als tacs de fibra de coco, fantàstics per a la seva adaptació a la terra. Aquests recipients orgànics tenen l’avantatge que quan el planter està llest per al seu trasplantament a l’hort-jardí, es pot plantar amb tac inclòs. Amb la humitat de la terra i les arrels es rebenta el recipient de cartró o fibra de coco, els quals aporten matèria orgànica natural a la terra i afavoreixen encara més l’èxit de la planta. Per realitzar correctament la sembra a tacs omplim la meitat del tac amb terra rica en humus. A continuació col·loquem la llavor al centre i acabem d’omplir amb terra fins dalt. Després reguem suaument amb una regadora que tingui la roseta fina, donant-li un punt d’humitat. El reg es repeteix segons la humitat de l’ambient. Amb els recipients reciclats haurem de tenir en compte fer un orifici a la base per a la circulació de l’aigua. La tècnica és la mateixa que amb les safates.

Autor: Quico Barranco. Avi Home-Llavor en el camí Roig. Productor i recuperador de llavors ecològiques

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Novembre 2018