L’ONG francesa Générations Futures, membre de Pesticide Action Network Europe i de l’organització HEAL, va estudiar l’informe de l’EFSA “2016 Informe de la UE sobre residus de plaguicides en els aliments” publicat al juliol de 2018, buscant la participació de pesticides disruptors endocrins en tots els residus trobats.

En els programes de seguiment generals (programa coordinat de la UE i programes nacionals) es van testar 84.657 mostres d’aliments. El 49,3% d’aquestes mostres contenien almenys un residu de plaguicida quantificat (o més). Es van excedir els Límits Màxims Recomanats (LMR) en el 3,8% de les mostres. 109.843 residus en total van ser quantificats i relacionats amb un total de 41.722 mostres i 350 pesticides diferents.

Générations Futures va verificar aquests 350 pesticides. 157 d’ells (44,86%) estan inclosos a la base de dades TEDx (creada per Theo Colborn i que enumera els productes químics per als quals almenys un estudi científic publicat troba un efecte DE i per tant sospitosos de ser disruptors endocrins.

Aquests 157 plaguicides sospitosos de DE van representar 69.433 residus, el que equival a 63,21% del total de 109.843 residus de plaguicides trobats per l’EFSA.

“Aquesta anàlisi mostra clarament que els residus de plaguicides en els aliments són una font important d’exposició als EDC ja que se sospita que gairebé dos terços dels residus de plaguicides en els aliments europeus són EDC! », Va declarar François Veillerette, Director de Générations Futures. «EFSA simplement no pot seguir afirmant que les coses estan sota control perquè els LMR poques vegades es superen. De fet, els plaguicides DE poden actuar a dosis molt baixes de manera que per al risc que suposen aquests productes químics DE és més important el període d’exposició que la dosi en si. Els fetus estan, per exemple, en alt risc amb aquests pesticides DE que poden desencadenar malalties més endavant en la vida com el càncer, la diabetis, la reproducció deficient i el desenvolupament del sistema nerviós. Per tant, la Comissió hauria de llançar una política de substitució sistemàtica per reemplaçar aquests pesticides sospitosos de ser DE”. Va afegir.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Setembre 2018