Un producte de coloració capil·lar és una barreja d’ingredients capaços de canviar el color natural del cabell, ja sigui de forma temporal o permanent. Els ingredients que componen un tint poden ser classificats pel seu origen: sintètic, mineral o vegetal. Actualment hi ha aproximadament unes 5.000 substàncies químiques per a la fabricació de tints capil·lars, la majoria d’origen sintètic.

tintes capilares pueden ser perjudiciales para la salud tints capil·lars

Els tints permanents convencionals, també anomenats tints d’oxidació, en la seva aplicació ocorren dues reaccions químiques. En primer lloc s’obre la capa externa del cabell, la cutícula, perquè el tint pugui entrar en l’escorça capil·lar i modificar el color de la melanina. Després es produeix una oxidació per fixar els pigments sintètics. A més si volem aconseguir un to més clar en el nostre cabell, cal decolorar-lo, el que implica oxidar la melanina amb peròxids.

Tot aquest procés debilita i deteriora l’estructura del cabell a més de possibles danys en l’organisme a causa que els tints d’oxidació poden contenir substàncies sensibilitzants en contacte amb el cuir cabellut. Les possibles reaccions adverses van des de les més lleus irritacions cutànies, com picors i enrogiment, fins reaccions al·lèrgiques més greus.

Un dels ingredients més irritants en els tints són les amines aromàtiques, com la parafenilendiamina (PPD), permesa per la regulació europea fins a un 6% del total del producte i present en tints, especialment en colors foscos.

Un estudi publicat al British Medical Journal el 2007 ha demostrat que s’han multiplicat per dos les reaccions al·lèrgiques al PPD1. Per les seves possibles reaccions al·lèrgiques, a la Unió Europea els tints capil·lars que contenen PPD tenen l’obligació d’advertir en el seu envàs el següent text: “pot provocar reacció al·lèrgica”.

Altres estudis relacionen tints capil·lars amb el càncer, per exemple l’estudi del 2017 del professor Kefah Mokbel relaciona l’ús de tints amb PPD amb l’increment de càncers de mama2. Un altre exemple és l’estudi realitzat per la Universitat de Helsinki3 que va observar un augment del 23% en el risc de càncer de mama entre les dones que es tenyien el cabell en comparació amb les que no ho feien. També hi ha estudis que no van trobar una relació directa entre el càncer i els tints capil·lars i les institucions els segueixen considerant com no cancerígens, principalment per la manca d’estudis concloents4.

 

Col·lorants capilars d’origen vegetal: alternativa saludable

Una alternativa saludable als tints químics són els colorants capil·lars d’origen vegetal. Aquests són especialment suaus per al cabell i el color perdura durant molt de temps. Estan exempts d’ammines aromàtiques, pel que les seves possibles reaccions al·lèrgiques són menys freqüents i molt més lleus. I al no oxidar la melanina no debiliten el cabell. Únicament s’adhereixen a la capa superficial del cabell, proporcionant un bany de color. Els pigments naturals aporten brillantor al cabell, el color s’aconsegueix amb el to original del cabell combinat amb el colorant vegetal. El resultat és un cabell més flexible, amb més volum i més elasticitat.

Amb els colorants vegetals no podem descolorir el cabell ni passar a una tonalitat més clara: La decoloració només és possible a través d’un procés químic (mitjançant peròxids com el peròxid d’hidrogen o aigua oxigenada), mitjançant el qual es destrueixen els pigments del cabell . El color resultant depèn del color inicial del cabell, del temps d’exposició i de la freqüència de l’aplicació. Per tot això, cada coloració capil·lar és única i individualitzada.

Fonts

1 BMJ-British Medical Journal. "Allergy To Hair Dye Increasing." ScienceDaily. 5 de febrer de  2007. 

2 Does the Use of Hair Dyes Increase the Risk of Developing Breast Cancer? A Meta-analysis and Review of the Literature.

3 Does Hair Dye Use Increase the Risk of Breast Cancer? A Population-Based Case-Control Study of Finnish Women

4 Comissió Europea - La UE és el mercat més segur del món per als tints capil·lars

Autora: Clara Bosch, Enginyera i Tècnica especialista en cosmètica ecològica – Naturcosmetika www.naturcosmetika.com 

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Febrer 2019