El sector ecològic de la Comunitat Valenciana ha generat, en 2018, un volum de negoci de 452,4 milions d’€. Aquesta xifra representa el 25% del valor de mercat del consum de productes ecològics de tot Espanya, que aconsegueix 1.805 milions d’€.

El sector ecológico de la Comunitat Valenciana generó 452 millones de euros en 2018 José Antonio Rico, presidente del CAECV, en la presentación de las estadísticas de producción ecológica en la Comunitat Valenciana de 2018
José Antonio Rico, president del CAECV, en la presentació de les estadístiques de producció ecològica a la Comunitat Valenciana en 2018

Així es desprèn de les dades de l’Informe Anual de la Producció Ecològica que el president del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), José Antonio Rico, ha presentat aquest matí a la seu de Cajamar.

Rico ha destacat que “aquestes dades demostren que la valenciana, precisament l’any que el CAECV compleix 25 anys des de la seva creació, es converteix en una de les autonomies que més està apostant per aquest mètode de producció. Al costat de Catalunya, ha explicat, vam arribar el 57,4% del volum de negoci de tot el territori nacional”.

Evolució del número d’operadors

La Comunitat Valenciana ha tancat 2018 amb 2.904 operadors (productors agrícoles, ramaders, de material vegetatiu, aqüícoles, empreses i importadors). Aquesta xifra ha suposat un increment del 11,2% en l’últim any (2017-2018), mentre que entre 2015 i 2018 el creixement ha estat del 29%.

Per províncies, Castelló ha liderat el creixement en el nombre d’operadors en l’últim any, amb un 19%, seguida d’Alacant (12%) i València (9%). Si parlem de l’evolució en el període comprès entre 2015 i 2018, la província de Castelló també ha encapçalat l’increment en el nombre d’operadors, amb un 49%, seguida de València (39%) i Alacant (25%).

Pel president del CAECV, “estem parlant de creixements molt importants que l’any passat ens van situar al capdavant del creixement del nombre d’operadors. Aquest any confiem a poder seguir encapçalant les estadístiques ja que les dades que ha avançat el Ministeri d’Agricultura parlen d’un creixement mitjà en el nombre d’operadors del 6%, xifra que la Comunitat pràcticament multiplica per dos”.

Productors, empreses i importadors

Si fem referència al nombre de productors, és a dir, agricultors, ramaders, productors de material vegetatiu i productors aqüícoles dedicats a la producció ecològica, en l’últim any la Comunitat Valenciana ha passat de tenir 2037-2218, que traduït en termes percentuals significa haver crescut un 8,8%. Aquesta dada es tradueix en un 22,6% si parlem del període comprès entre 2015 i 2018.

Amb un increment del 18,9%, Castelló continua liderant el creixement entre 2017 i 2018, seguida d’Alacant, amb un 12,4% i València, que ha pujat en l’últim any un 9,1% el seu nombre de productors ecològics. La província de Castelló també lidera aquest increment en els últims quatre anys (2015 – 2018), amb una pujada del 34,3% seguida molt de prop per València (32,2%) i Alacant, amb un 22,8%.

El nombre d’empreses ha crescut en l’últim any un 19,1%, molt per sobre del que ho ha fet la mitjana nacional que, entre 2017 i 2018 ho ha fet en un 11%. Les empreses dedicades al sector ecològic han patit un increment del 51,9% entre 2015 i 2018.

Els sectors més representatius de les empreses ecològiques ubicades a la Comunitat Valenciana són els dedicats a l’elaboració, conservació, manipulació i envasat de fruites i hortalisses, cellers i aquelles dedicades a l’elaboració de productes alimentaris d’origen animal.

El nombre d’importadors certificats ha crescut en l’últim any un 23,2% i en els últims quatre anys un 86,4%

“El sector ecològic està demostrant ser molt competitiu i innovador i les xifres que avui presentem diuen que estem generant noves oportunitats de negoci i de treball, ajudant a mitigar un dels principals problemes que té el camp valencià, que no és altre que el de l’ relleu generacional. A més, parlem d’un mètode de producció de gran importància econòmica, social i ambiental”, ha afirmat José Antonio Rico.

La superfície certificada multiplica per dos la seva extensió

L’any 2018 s’ha tancat amb 114.509 hectàrees certificades, un 18,6% més que l’any anterior, quan es van assolir les 96.477 hectàrees. Per Rico, “el 2017 liderem el creixement nacional i, el 2018, vam seguir per sobre de la mitjana nacional, que està en un increment del 5%. Autonomies com Catalunya han pujat la seva superfície en l’últim any un 5%, mentre que Balears ho ha fet en un 11%”.

Si parlem del període 2015 – 2018, el nostre territori ha vist com ha multiplicat pràcticament per dos la superfície dedicada a la producció ecològica. El 2015 comptàvem amb 77.120 hectàrees, mentre que el 2018 vam comptabilitzar 114.509, fet que suposa un increment del 48,6%.

Una altra dada a tenir en compte és que, a hores d’ara, la superfície dedicada a l’agricultura ecològica a la Comunitat Valenciana representa el 5,7% de la superfície agrària total i el 13,9% de la superfície agrària útil.

Per províncies, València encapçala el creixement en l’últim any, amb un 31,6%, seguida de Castelló (21,1%) i Alacant (4,2%). Entre 2015 i 2018 València també és la que més ha crescut, amb un 80,5% més de superfície dedicada a aquest sistema de producció. El segueix la província de Castelló, amb un augment del 71,9%, i Alacant (15,7%).

Principals cultius, comarques productores i destinació de les produccions

Els cultius ecològics que més superfície representen a la nostra Comunitat són: la vinya per a vi, la fruita seca, l’olivar per oli, els cereals, els cítrics, els fruiters i les hortalisses.

  • Vinya per a vi: 11.630 ha. (18% de la superfície respecte al convencional)
  • Fruits secs: 9.250 ha. (13,2% de la superfície respecte al convencional)
  • Olivar per oli: 4.612 ha. (5% de la superfície respecte al convencional)
  • Cereals: 3.599 ha. (8,5% de la superfície respecte al convencional)
  • Cítrics: 3.027 ha. (1,9% de la superfície respecte al convencional)
  • Fruiters: 1.227 ha. (0,8% de la superfície respecte al convencional)
  • Hortalisses: 832 ha. (3,5% de la superfície respecte al convencional)

Pel que fa a les comarques que més importància tenen en el sector ecològic, si parlem de superfície certificada, les principals són: El Baix Maestrat a Castelló, La Plana d’Utiel – Requena a València i l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà i La Vega baixa a Alacant.

D’altra banda, si fem referència als tipus de cultiu, a la Plana d’Utiel – Requena i al Vinalopó Mitjà predomina el cultiu de vinya, la producció de fruita seca es concentra, principalment a l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, l’olivar certificat en ecològic s’ubica a l’Alt Vinalopó, la producció de cereals es concentra a la zona interior de la Comunitat, en major mesura a les comarques de la Plana d’Utiel – Requena, la Vall de Cofrents – Aiora i l ‘ Alt Vinalopó, la producció de cítrics, majoritàriament llimones a la comarca de la Vega Baixa, els fruiters a la Ribera Alta, la Costera, la Vall d’Albaida, l’Alcoià i el Baix Vinalopó i el cultiu d’hortalisses en l ‘Horta Nord, l’Alt Vinalopó, l’Alacantí, el Baix Vinalopó i el Baix Segura.

Les nostres exportacions es dirigeixen gairebé íntegrament a la Unió Europea (Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Suècia i els Països Baixos, entre d’altres). Cinc categories dominen les exportacions de productes ecològics de la Comunitat: hortalisses, fruita seca, vins, olis i fruites. Entre aquests cultius es concentra prop del 75% dels productes valencians exportats.

Per a José Antonio Rico “aquestes dades demostren la contínua evolució del sector ecològic de la Comunitat Valenciana i ho estem fent de forma ordenada gràcies a la posada en marxa del I Pla de Producció Ecològica. El nostre objectiu és el de seguir millorant el camp valencià, oferint al consumidor productes sans, de major qualitat i respectuosos amb el medi ambient, que és el que ens està demandant”, ha finalitzat.

Per a més informació visiti www.caecv.com

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Abril 2019