Els productes de neteja que utilitzem són una de les vies més comuns d’introducció de productes químics a les nostres llars. A més, el seu ús és freqüent i arriba fins a l’últim racó de la casa, i també del planeta a través de les aigües residuals. Per això hem de ser especialment curosos a l’hora de triar-los. I saber quan són productes de neteja ecològics.

Como distinguir un producto de limpieza ecológico

Triar un producte de neteja “ecològic” no és fàcil. Per començar la indústria que els fabrica, a diferència del que passa en cosmètica, no està obligada a declarar en la seva etiqueta tot el llistat d’ingredients. No hi ha gaires entitats que estiguin oferint actualment una certificació per a productes de neteja amb ingredients ecològics. Al mercat espanyol en podem trobar tres: Ecocert, ICEA i AIAB. Les tres són entitats de reconegut prestigi i llarga trajectòria en el sector de la certificació ecològica.

Ecocert ofereix dues categories: una categoria natural i una altra natural amb ingredients ecològics. La categoria natural promou l’ús d’ingredients naturals i permet només un 5% d’ingredients químics d’una llista restrictiva per evitar aquells més perjudicials per al medi ambient. La segona categoria obliga que el 95% dels ingredients siguin d’origen natural i almenys un 10% dels ingredients siguin ecològics. A més és més restrictiva pel que fa als ingredients químics permesos. En ambdues categories es prohibeix l’ús d’enzims obtinguts de microorganismes modificats genèticament.

La indústria que els fabrica no està obligada a declarar en la seva etiqueta tot el llistat d’ingredients

ICEA també ofereix dues categories: Ecodetergents i EcoBiodetergents. La certificació ICEA es basa en l’Ecolabel europeu pel que fa als límits imposats als ingredients químics. Almenys un 95% dels ingredients han de ser naturals o d’origen natural. En el cas dels EcoBiodetergents, a més, un 20% dels ingredients han de ser ecològics. Incorpora normes específiques per a l’oli de palma i els seus derivats per assegurar que prové de gestió sostenible. ICEA permet l’ús d’enzims de microorganismes modificats genèticament si aquests estan degudament confinats.

AIAB ofereix una única categoria en què s’obliga a que el 95% dels ingredients siguin d’origen vegetal o animal i que almenys un dels ingredients sigui ecològic certificat. Si conté algun ingredient d’origen animal aquest ha de ser obligatòriament ecològic com a garantia del benestar animal.

Ecocert, ICEA i AIAB. Les tres són entitats de reconegut prestigi i llarga trajectòria en el sector de la certificació ecològica

I l’Ecoetiqueta Europea? És la més freqüent al nostre país. És un sistema voluntari i públic per a les empreses i està impulsat per la Comissió Europea. Es basa sobretot en limitar al màxim la presència de compostos perjudicials per al medi ambient però no hi ha limitacions pel que fa a la quantitat d’ingredients químics en el producte. És un sistema que es revisa i millora periòdicament i moltes empreses que disposen d’aquesta etiqueta apliquen criteris més estrictes. Però és la menys exigent i sense indicacions sobre l’origen dels ingredients ja sigui per promoure els ecològics o per evitar els modificats genèticament.

Autora: Montse Escutia, Co-fundadora del Projecte Xarxa Ecoestética Associació Vida Sana | www.ecoestetica.org

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2019

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here