La superfície d’agricultura ecològica a Espanya es va situar en 2.246.474,5 hectàrees el 2018, fet que suposa un increment d’un 8% sobre l’any anterior, segons l’avanç de dades de l’informe Agricultura Ecológica. 2018 que anualment elabora el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

La superficie de agricultura ecológica en España aumentó un 8% en 2018 y se situó en hectáreas

El nombre d’operadors BIO va arribar als 44.282, un 6% més respecte a l’any precedent, dels quals 39.505 eren productors; 4.627, processadors; i la resta comercialitzadors, importadors i exportadors.

Pel que fa a les explotacions ramaderes ecològiques, si bé es manté un creixement global discret, però continu -que el 2018 va arribar al 1,68% respecte a l’any anterior- destaquen increments del 14,94% en oví de llet i del 14,86 % en boví de llet, així com del 11,51% en porcí, dades a tenir en compte en relació a sectors tan importants com el lacti i el porcí.

Respecte a les indústries ecològiques en 2018 s’aprecia un avanç important, amb 7.670 indústries relacionades amb la producció vegetal, el que suposa un increment del 15,13% respecte a l’any previ, així com 1.216 indústries relacionades amb la producció animal, que indiquen un increment del 5,65%.

La producció ecològica, també anomenada biològica o orgànica, coneguda més pels seus apòcopes bio i eco, és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques en matèria de medi ambient i que ha de complir amb unes exigents normes específiques de producció, a més de la normativa general d’aliments.

Espanya: el país amb major superfície ecològica d’Europa i un dels més grans del món

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, ha valorat positivament l’important creixement, sostingut, que experimenta aquest sector any rere any. En els últims 10 anys l’extensió dedicada a la producció biològica no ha parat de créixer, amb gairebé un milió d’hectàrees d’increment en el període 2008-2018, el que situa Espanya, des de fa anys, com el país amb més superfície ecològica d’Europa i un dels més grans del món.

Planas ha destacat que la producció ecològica, present en totes les autonomies, és avui dia “una realitat econòmica” a Espanya que a més contribueix a la creació d’ocupació ia la fixació de poblacions. Ha subratllat que cada vegada són més grans les demandes de la societat que demanen models de gestió altament respectuosos amb la conservació del medi natural i que, al mateix temps, donin resposta a les necessitats creixents d’un consumidor que demana productes ecològics.

Aliments ecològics, cada vegada més demandats

Aquest mètode de producció exerceix un paper social doble, ja que, d’una banda, proveeix d’aliments bio un mercat específic que respon a aquesta creixent demanda de la població i, de l’altra, proporciona a la societat béns que contribueixen a la protecció del medi ambient, al benestar animal i al desenvolupament rural, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Els estudis del Ministeri assenyalen que, en el futur, es preveu una expansió del consum i de la demanda de productes ecològics, per estar en línia amb l’evolució de la demanda del consumidor, per portar experimentant creixements de dos dígits en els últims anys, i per seguir una clara tendència de convergència amb els països més avançats de la UE.

Encara que la despesa per càpita a Espanya és encara baix, es manté una tendència alcista i se situa ja en 46,5 euros per habitant i any, xifra que duplica els 21,85 euros que es gastaven en productes eco a 2013.

D’altra banda, des del Ministeri, en línia amb donar a conèixer el gran treball que es realitza en el sector agroalimentari des de la producció fins a la comercialització, es va crear el 2008 la categoria “Producció ecològica”, dins dels Premis Aliments d’Espanya i que tenen com a finalitat reconèixer la feina de tots aquells persones que treballen per oferir al consumidor aliments de qualitat, amb mètodes i tecnologies innovadores i respectuoses amb el medi ambient.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juliol-Agost 2019