La Comissió Europea (CE) ha aprovat recentment dues noves estratègies: l’Estratègia sobre la Biodiversitat i l’Estratègia “De la granja a la taula” (F2F), ambdues proposen accions i compromisos de la UE per “per tornar la natura a les nostres vides i aconseguir un sistema alimentari just, saludable i ecològic “, segons detalla la CE en un comunicat.

Unión Europea: 25% de la agricultura en la UE deberá ser ecológica en 2030

Un dels objectius proposats és aconseguir que per al 2030 el 25% de la superfície agrícola es dediqui a agricultura ecològica a la UE. També es proposen diverses mesures per impulsar la demanda de productes ecològics a través d’esquemes de promoció i adquisicions públiques ecològiques.

La Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica / Agroecologia (SEAE) insisteix en no abaixar la guàrdia: és urgent que la Unió Europea (UE) actuï mitjançant estratègies ambicioses orientades cap a una agenda ambiental, climàtica, de salut pública i social forta, unida i coherent, marcant una visió i agenda clares per a la Política Agrària Comuna i el sistema alimentari. Els objectius d’aquestes estratègies només s’assoliran si es tenen en compte en les actuals negociacions sobre la PAC.

“A mesura que la societat surti de la pandèmia, el clima, la salut humana, el benestar animal, la pèrdua de biodiversitat i les crisis socials seguiran i caldrà afegir a tot això una nova i profunda crisi econòmica”, explica la SEAE en una nota de premsa. SEAE demana a la UE que s’estableixin objectius ambiciosos per impulsar la transformació cap a un sistema alimentari sostenible amb objectius clars, quantificables, calendaritzats i recolzats per indicadors sòlids, comprometent-se a reduir la petjada del nostre sistema alimentari als límits fixats per 2030.

L’agricultura ecològica a la UE representa entre el 8 i el 9% del total de la superfície AgrícolA

En la mateixa línia, es mou el sector ecològic europeu. Tant l’European Organic Processing and Trade Association (OPTA) com IFOAM EU donen la benvinguda a aquestes estratègies.

“L’objectiu del 25% ecològic per al 2030 és l’ambició correcta, però requerirà mitjans per establir-lo. El suport financer a l’agricultura a la UE s’ha de transformar adequadament per a la producció i agricultura ecològica i sostenible. I el mercat de productes eco s’ha d’ampliar i estimular-se en diferents direccions a la vegada. El pla per augmentar la proporció de productes en els restaurants i menjadors públics és un bon començament. OPTA amb les seves companyies ecològiques amb molta experiència contribuirà a establir els objectius de l’estratègia F2F tant com sigui possible , afirma el director de l’organització, Stefan Hipp.

En aquest moment, l’agricultura ecològica a la UE representa entre el 8 i el 9% del total de la superfície agrícola. Arribar a una extensió del 25% en deu anys requereix un creixement anual del 11%. En alguns països, com Àustria, Suïssa, Dinamarca i Suècia, el 25% està a l’abast i països més grans com Alemanya, França, Itàlia i França ja estan en un 10% o per sobre. Però en molts altres països, l’agricultura ecològica està bastant endarrerida.

Els membres de l’OPTA obtenen, processen i comercialitzen matèries primeres ecològiques a tota la UE. Per tant, també dóna suport que la Comissió Europea busqui retardar l’ús de pesticides químics en l’agricultura i ampliar la superfície de la natura protegida del 20 a 30% de la superfície total de la UE.

La UE necessita una nova PAC que recompensi als agricultors per la seva contribució als béns públics, com la preservació dels nostres recursos naturals

Per la seva banda, el President d’IFOAM EU, Jan Plagge, afirma: “Proposar un objectiu de la UE per a la superfície ecològica és una decisió històrica que col·loca a l’agricultura ecològica en el centre d’una transició de l’agricultura europea cap a l’agroecologia. L’agricultura ecològica és un model econòmic reeixit per als agricultors amb beneficis comprovats per al medi ambient. Convertir-lo en la pedra angular d’un futur sistema alimentari sostenible de la UE és la decisió correcta”. I afegeix: “Necessitem transformar l’agricultura de la UE si volem abordar la crisi climàtica i de biodiversitat i fer que els nostres sistemes agrícoles siguin més resistents. L’estratègia F2F proporciona als ciutadans de la UE una visió clara de futur del nostre sistema alimentari”.

Unión Europea: 25% de la agricultura en la UE deberá ser ecológica en 2030

“No obstant això, els objectius de les estratègies F2F i de Biodiversitat de la UE només seran assolibles si es tenen plenament en compte en les negociacions de la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) en curs. No hem de cometre l’error d’usar la Covid-19 com a excusa per continuar una política agrícola retrospectiva”, adverteix Jan Plagge. “És per això que el moviment ecològic fa una crida a el Parlament Europeu, al Consell i a a Comissió perquè s’integrin plenament els objectius de les estratègies F2F i Biodiversitat en el Reglament de Plans Estratègics de la PAC, per elevar el nivell d’ambició i fer de la PAC una eina eficaç per incentivar i ajudar els agricultors a fer la transició a pràctiques agroecològiques i més sostenibles. La UE necessita una nova PAC que recompensi als agricultors per la seva contribució als béns públics, com la preservació dels nostres recursos naturals”.

Segons IFOAM EU, arribar al 25% de la terra ecològica a la UE per 2030 es pot aconseguir si la PAC proporciona la remuneració necessària pels beneficis de la conversió i el manteniment ecològics a través de polítiques de desenvolupament rural existents o eines innovadores com els esquemes ecològics. Incloure mesures pel que fa la demanda, com esquemes de promoció i augmentar la participació de productes ecològics a escoles i hospitals a través de la contractació pública ecològica, és una opció intel·ligent, ja que aquest enfocament push-pull ha demostrat que funciona en països com Dinamarca.

IFOAM EU també acull amb satisfacció la propera publicació d’un ambiciós pla d’acció de la UE per l’agricultura ecològica que donarà suport a la conversió de terres, el desenvolupament de la cadena de subministrament, la investigació i la innovació i el desenvolupament del mercat. Amb una PAC reformada, un pla d’acció sòlid que inclogui objectius quantitatius amb terminis determinats i un pressupost específic serà una bona base per augmentar els cultius ecològics i assolir l’objectiu per 2030.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2020