En l’etiquetatge dels aliments hi ha molta informació i no tota està destacada de la mateixa manera ni tota ens aporta valor a l’hora de comprar.

Etiquetado de los alimentos, información obligatoria a los consumidores I

Els missatges més visibles i grans solen ser els missatges de màrqueting mentre que la informació sobre el producte, la que realment ens ajudarà a comparar-lo amb d’altres, la d’indicació obligatòria, sol aparèixer d’una forma més discreta. Conèixer bé la informació que tots els aliments han d’indicar en els etiquetatges és senzill i ens ajuda a poder comparar i decidir amb bon criteri.

El saber ens permet comprar millor. No té sentit pagar més per un producte que declara un missatge com a “font de fibra” si en realitat n’hi ha altres similars que, encara que no ho indiquen, tenen igual o més quantitat d’aquest nutrient. Perquè com a consumidors puguem decidir què comprem d’una forma adequada, la normativa alimentària europea exigeix ​​que tots els productes aportin almenys certa informació clau sobre els seus ingredients, la seva composició nutricional, etc.

Etiquetado de los alimentos, información obligatoria a los consumidores I

Així, segons el Reglament 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, s’exigeix ​​que s’inclogui sempre en l’etiquetatge el següent:

 • Denominació de l’aliment: es tracta del nom que ens diu què és l’aliment (no de la marca comercial), per exemple: iogurt, galetes, beguda de civada, xocolata amb llet, etc.
 • Llista d’ingredients: és la llista de tots i cadascun dels ingredients del producte sempre en ordre decreixent segons són a la fórmula del producte. Això ens dóna una orientació quantitativa de cada ingredient, com més al principi de la llista més quantitat n’hi haurà.
 • Indicació a la llista d’ingredients de manera destacada de tot ingredient o coadjuvant tecnològic que causi al·lèrgies o intoleràncies (els que estan a l’annex II del reglament). Es solen indicar en negreta, majúscules, cursiva o com es consideri necessari, la qüestió és que els al·lèrgens es vegin bé.
 • Quantitat de determinats ingredients o de determinades categories d’ingredients en el cas que aquesta informació sigui clau per conèixer bé el producte, per exemple, la quantitat de civada que té una beguda de civada o la quantitat de xocolata que tenen un muesli amb aquest ingredient. Normalment aquesta quantitat s’expressa com percentatge en la llista d’ingredients.
 • Quantitat neta de l’aliment: per descomptat hem de saber el contingut de cada aliment envasat i si va submergit en un líquid, la quantitat segons el pes escorregut.
 • Data de durada mínima o la data de caducitat: sent aquestes molt diferents. La primera es refereix a la data a partir de la qual l’empresa no assegura que les característiques de sabor, olor, color, etc., del producte siguin les mateixes i se sol expressar com “consumir preferentment abans de”. En el cas de la “data de caducitat” és la data a partir de la qual no hauríem de consumir el producte ja que l’empresa no en garanteix la seva seguretat.
 • Condicions de conservació i / o les condicions d’utilització: són instruccions quan són necessàries, per exemple, si l’hem de conservar a la nevera o en un lloc fresc i sec o si ho hem de consumir dins dels dos dies després d’obrir l’envàs.
 • Nom o la raó social i l’adreça de l’empresa alimentària: informació necessària per si hi hagués algun problema poder localitzar el responsable del producte.
 • País d’origen o lloc de procedència: només s’ha d’indicar en alguns casos com, per exemple, en les carns, la llet, la mel, o en altres productes si la no indicació pot portar a error al consumidor.
 • Instruccions d’ús: si cal, per exemple, en una sopa deshidratada s’explicarà el modus de preparació.
 • Volum d’alcohol: només per a les begudes que tinguin més d’un 1,2%.
 • Informació nutricional: és obligatori per a tots i ens dirà els valors reals de calories, greixos, greixos saturats, hidrats de carboni sucres, fibra, proteïnes i sal del producte. Aquesta informació s’ha de donar per 100g i, si l’aliment es presenta per racions, també per ració.

És molt important tenir en compte que, amb dos de tots aquests elements informatius, la llista d’ingredients i la informació nutricional, podrem comparar la qualitat nutricional dels productes de la mateixa categoria. Així, per exemple, per a unes galetes, podem valorar amb la llista d’ingredients si tenen sucres afegits i si estan en quantitat considerable en funció de en quin lloc de la llista estigui el sucre. També sabrem quin tipus de greixos o olis porten i juntament amb  la informació nutricional podrem escollir les que tinguin menys sucres totals i menys greixos saturats, que serien els dos elements més negatius per a la salut.

Aquesta informació ha d’estar en un lloc destacat de manera que sigui visible, clarament llegible i indeleble

I com s’ha d’indicar tot això segons la normativa? Encara que segueixi sent la “lletra petita”, el reglament exigeix ​​que aquesta informació ha d’estar disponible i ser fàcilment accessible, ha d’estar en un lloc destacat de manera que sigui visible, clarament llegible i indeleble (que no es pugui esborrar, desenganxar-se etc.). També ha de complir una mida de lletra mínim que ha de ser de 1,2 mm o de 0,9mm en envasos la superfície màxima de les quals sigui menys de 80cm2. A més, la denominació del producte, la quantitat neta i el volum d’alcohol, si en té, han d’estar en el mateix camp visual, és a dir, hem de poder-lo llegir alhora sense necessitat de girar l’envàs. És molt important que fàcilment puguem identificar què és el producte i quina quantitat conté l’envàs, entre altres coses. Així, una bona lectura de les etiquetes ens dóna una excel·lent informació per escollir millor i degut a que és un tema ampli i totalment imprescindible, hi seguirem aprofundint.

Autores: Núria Arranz, Enginyera tècnica industrial, Tecnòloga d’aliments | Laura I. Arranz, Farmacèutica – Nutricionista.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2020