La resistència als antibiòtics és reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com un dels majors reptes mundials de salut.

Combatir la resistencia a los antibióticos desde la prevención natural

Promoure la regulació de les Teràpies Naturals a Europa era un dels principals objectius de l’Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals, COFENAT, al signar l’acord col·laboratiu amb Lumen ‘Plataforma Salus’ al mes d’octubre de 2019. En aquest context, l’acord amb Lumen és una oportunitat per fer des d’Europa el que els governs espanyols es resisteixen a fer a nivell nacional.

Així, la primera proposta de Lumen ‘Plataforma Salus’ va ser presentada durant una conferència enfocada a la promoció de la salut el 10 d’abril de 2019 al Parlament Europeu i, el 17 de desembre del mateix any, a Estrasburg, es va dur a terme l’esdeveniment “Una nova “revolució copernicana”: estils de vida saludables en el centre, per millorar la salut i la sostenibilitat mediambiental”, organitzat per la Xarxa Europea SALUS, que va comptar amb el suport de les eurodiputades italianes Eleonora Evi (NI) i Patrizia Toia (S & D).

A COFENAT tenim també entre els nostres objectius coordinar accions destinades a promoure els sistemes de salut europeus perquè estiguin més centrats en la salut que en la malaltia, buscant aconseguir una major longevitat saludable per als ciutadans europeus, un major benestar per als animals i una major sostenibilitat econòmica per als sistemes de salut així com una major sostenibilitat ambiental.

SALUS tractarà alguns temes emergents com la promoció dels estils de vida saludables i la resistència als antimicrobians (AMR). La resistència als antimicrobians (AMR) és reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com un dels majors reptes mundials de salut i, de fet, aquest organisme ja ha advertit que es pot estar entrant en una era en la que els antibiòtics ja no són eficaços per curar infeccions.

Cal promoure la investigació sobre la relació entre els estils de vida saludables i l’eficàcia del sistema immunològic

De fet, la mateixa Comissió Europea ha elaborat un pla d’acció, el Pla d’Acció Sanitària Únic Europeu contra la Resistència Antimicrobiana, i els seus principals pilars són: difondre les bones pràctiques a nivell europeu entre els diferents plans nacionals; augmentar la investigació per trobar nous tractaments per a les infeccions i millorar el diagnòstic i intensificar l’esforç de la Unió Europea per situar el tema en el centre de l’agenda internacional, entre d’altres. Per això, des de COFENAT creiem que s’hauria de descoratjar la prescripció d’antibiòtics per a ús humà i animal, per a condicions trivials que no els requereixin o per a fins diferents del tractament de malalties específiques, deixant possibles excepcions a l’autonomia dels metges generals i els veterinaris; i d’altra banda, creiem necessari promoure la investigació sobre la relació entre els estils de vida saludables i l’eficàcia del sistema immunològic.

Lorenzo del Moro, col·laborador del Dr. Alberto Donzelli de la fundació italiana Allineare Sanità Salute, va afirmar en la presentació de la iniciativa de Salus al Parlament Europeu: “El consumisme sanitari, una epidèmia de diagnòstic, la medicalització de la vida i els sobretractes , són alguns dels aspectes que fan insostenibles els costos econòmics i humans de l’actual sistema sanitari”. I, a més, estan fent que, cada vegada més persones, siguin resistents als antibiòtics. D’aquí, la importància de la regulació de les Teràpies Naturals com a complement necessari de les teràpies convencionals per posar el focus en la promoció de la salut i no en la malaltia.

TERÀPIES NATURALS. PATROCINAT PER
Cofenat
La evidencia científica demuestra que las terapias naturales también curan

Autor: Roberto San Antonio-Abad, president i responsable de Formació, de l’Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals (COFENAT).

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Novembre 2020