Parlem amb Luis Planas Puchades, Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació des de 2018 i amb llarga trajectòria política, a Espanya i a la Unió Europea, en el món de l’agricultura i el medi ambient.

Luis Planas Puchades "La producción ecológica es un sector estratégico"

Quina valoració fa de l’últim avanç de dades del MAPA (2019), amb gairebé 2,4 milions d’hectàrees dedicades a la producció ecològica?

La dada és positiva i ens consolida, un any més, com el primer productor d’agricultura ecològica per superfície de tota la Unió Europea (UE) i entre els quatre més grans del món. Aquest lloc de lideratge, amb més del 9% de la nostra superfície agrària útil transformada en ecològica, ens situa en primera línia per assolir i, en alguns casos fins i tot superar, l’objectiu d’arribar al 25% l’any 2030, tal com proposa la UE.

Estem en un moment crucial per a l’adopció de polítiques dirigides a fer cada vegada més sostenibles els nostres sistemes de producció, inclosos els agroalimentaris. I Espanya té una oportunitat per seguir avançant en aquesta agricultura del futur gràcies a la política agrària comuna (PAC), el pressupost de la qual estarà, en un 40%, orientat al foment de produccions sostenibles. Des del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) valorem aquestes xifres i apostem per afavorir el seu gradual increment cada any.

El consum intern de productes ecològics a Espanya creix imparable: espontaneïtat de mercat o èxit polític?

És indubtable que el consumidor està cada vegada més informat i, per tant, és més exigent. L’estudi ‘Bussejant en les tendències alimentàries dels espanyols’, que va editar el Ministeri l’any passat, ens va demostrar que, a Espanya, s’aprecia la proximitat, la qualitat i el valor nutricional dels nostres productes. D’acord amb totes les societats occidentals, també es dóna molta importància a l’alimentació saludable, de manera que el creixement del consum d’aliments ecològics és constant i amb una previsió de futur molt optimista.

En aquest sentit, cal esmentar la gran tasca dels operadors espanyols involucrats en la producció ecològica. Des d’agricultors i ramaders fins distribuïdors i comercialitzadors, passant per indústries i cooperatives agroalimentàries, tots han fet una forta aposta per aquest tipus de productes que tenen una forta demanda al nord d’Europa i que, ara, són també cada vegada més habituals en la cistella de la compra dels espanyols.

La producció ecològica és un sector estratègic i, per tant, des d’aquest Ministeri fomentem el coneixement d’aquest tipus de productes i el seu consum. Ens agrada pensar que les nostres accions també contribueixen al creixement d’aquest mercat. La realitat d’avui és que el mercat intern espanyol d’aliments ecològics està dins dels deu primers del món, amb un valor estimat de 2.178 milions d’euros en 2018. En tot cas, la marcada tendència dels consumidors per aquest tipus de productes ens fa preveure molt marge de creixement tant en el nostre mercat nacional com en la resta de món.

Quin paper ha jugat l’Estratègia per a la Producció Ecològica 2018-2020?

Com he esmentat, els operadors han jugat un paper principal al apostar per aquest mètode de producció. Però l’Estratègia 2018-2020 ha estat l’eina que ens ha servit per vertebrar les intervencions que, tant des del sector com des de les comunitats autònomes, es van reclamar al Ministeri. Han estat més de 100 actuacions dirigides a fomentar el consum intern i la comercialització dels productes; a millorar l’estructuració del sector; i a consolidar la producció ecològica i el seu paper fonamental en la preservació de l’entorn.

El Ministeri té una comesa rellevant, però és fonamental comptar, sempre, amb la contribució del sector i la cooperació d’altres administracions perquè l’Estratègia abasti tota la seva potencialitat. Tot això sense oblidar-nos dels consumidors, que, a través dels seus hàbits, també són protagonistes principals d’aquest tipus de consum, tan vinculat a la sostenibilitat de les nostres produccions.

La transició cap a un model més verd ha de ser percebut pels agricultors i ramaders com una oportunitat i no com una amenaça.

Quin pla esdevindrà a partir de 2021 a aquesta Estratègia?

Estem immersos en l’elaboració del Pla Estratègic Nacional que demana la nova PAC i que compta amb la col·laboració de comunitats autònomes, agents del sector i de la societat civil.

A Espanya, tenim molt avançada la seva preparació, i esperem poder presentar el seu esborrany a la Comissió Europea en el primer semestre de 2021. Com és evident, les prioritats, objectius i actuacions estaran en harmonia amb els compromisos del Pacte Verd i de la nova PAC , per buscar sistemes de producció agroalimentària sostenibles i mediambientals. Però, a més dels reptes climàtics tenim també objectius econòmics i de rendibilitat, així com socials i poblacionals. Ens hem fixat polítiques orientades al foment d’un sector agrari modern, resistent i diversificat que ens garanteixi la seguretat alimentària, una qüestió molt important que ha quedat de manifest durant les pitjors setmanes de la pandèmia. Així mateix, seran importants les iniciatives en favor de l’enfortiment del teixit socioeconòmic de les zones rurals.

En aquest context, l’estratègia és seguir estimulant el consum ecològic i millorant el seu posicionament davant els cultius convencionals, ja que formen part de les solucions sostenibles de futur.

La PAC 2021-2027 està destinada a ser la més sostenible de la història. Serà també bona per a Espanya i els seus productors?

Sens dubte. Els productors agraris espanyols estan plenament compromesos amb un model de producció d’aliments segurs, de qualitat i sostenibles. L’aplicació del greening o pagament verd a Espanya ha suposat una enorme reducció del monocultiu. En el mateix sentit, les pastures permanents no només s’han mantingut, sinó que han augmentat en els anys que portem d’aplicació de l’actual període de PAC. I s’ha produït un manteniment del total de superfícies d’interès ecològic.

Per tot això, no tinc cap dubte que els productors agraris espanyols sabran estar a l’altura per fer més sostenible, si és possible, l’actual model productiu agrari espanyol, que se situa entre els més segurs del món. No hem d’oblidar que la producció ecològica està totalment alineada amb aquestes noves formes de producció més sostenibles que seran prioritàries en la pròxima dècada.

En tot cas, no convé oblidar que la transició cap a un model més verd ha de ser percebut pels agricultors i ramaders com una oportunitat i no com una amenaça. Hem d’esforçar-nos perquè realment sigui així i hem de donar el temps suficient i el suport adequat perquè aquesta transició no suposi un trauma, el que ens faria retrocedir.

luis planas alimentación ecológica

La UE s’ha marcat com a objectiu que un 25% dels cultius siguin ecològics per 2030. Estem preparats?

Ja he assenyalat que tenim molt terreny avançat. Espanya compta ja amb un 9% de superfície agrària ecològica, els productors ecològics espanyols es troben entre els principals subministradors de productes ecològics de la Unió Europea i el consum ecològic intern, tot i que encara és baix, ha agafat velocitat creixent.

Es tracta d’un objectiu exigent, però Espanya està en disposició de aconseguir-ho. En alguns sectors, com l’oliverar, he proposat que tripliquem la superfície d’oliverar ecològic en els propers 10 anys. Potser anem fins i tot més enllà. És cert que no tots els sectors estaran en les mateixes condicions per a afrontar-lo, si bé tenim una experiència acumulada fonamental per encarar l’objectiu amb optimisme.

Sostenibilitat i rendibilitat: Creu que és realista pensar en arribar a un 100% de cultius en ecològic? És un objectiu a llarg termini?

No hi ha sostenibilitat sense rendibilitat. La sostenibilitat té una triple vessant: ambiental, econòmica i social. Si algun d’aquests tres aspectes falla, el model productiu deixa de ser sostenible. I, a més, els tres aspectes s’han de desenvolupar en paral·lel. No podem oblidar a cap d’aquestes tres peces de l’engranatge. Cal pensar en que el canvi de mentalitat del consumidor actuarà com a poderosa palanca de canvi i en la tendència actual és creixent la demanda d’aliments ecològics. Segurament, hi haurà tants models productius com tipus de consumidor, però la realitat és que la producció ecològica és una de les principals tendències en els hàbits de consum.

La qüestió no és tant arribar al 100% d’aliments ecològics, sinó al percentatge suficient que ens permeti respondre als gustos dels consumidors i mantenir el planeta amb bones condicions per a la vida humana.

Autor: Oriol Urrutia, Co-Editor de Bio Eco Actual.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir 
Bio Eco Actual Setembre 2020