El procés de discussió, sobre la producció ecològica, entre les institucions europees ha estat llarg, des que la Comissió presentés el primer text bàsic del Reglament (UE) 2018/848 el 2014, fins a la seva adopció pel Parlament i el Consell el 2018.

Cap al nou Reglament UE per a la producció ecològica
©Agroecotube, Xavier Coma i Omar Bonger. Foto cedida per SEAE

Finalment, a uns quants mesos de la seva entrada en vigor, la Comissió Europea ha entès que, per tal de garantir el bon funcionament del mercat interior i proporcionar seguretat jurídica a tots els operadors ecològics, calia ajornar la data d’aplicació del nou Reglament per un any (gener 2022).

Ja divendres passat 13 de novembre, es va publicar l’ajornament del Reglament en el Diari Oficial Europeu, així com el canvi d’altres dates relacionades amb les excepcions, els informes o les facultats concedides a la Comissió.

SEAE i la producció ecològica

Des de la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica / Agroecologia (SEAE), així com des del moviment ecològic europeu – representat per IFOAM Organics Europe – celebrem aquest ajornament i esperem que permeti al sector preparar-se per complir amb el nou marc normatiu. És de consideració que les institucions tinguin més temps per treballar en els detalls d’aquest complex conjunt de legislació si es vol garantir la qualitat i l’aplicabilitat de les futures normes per a tot el sector ecològic. Encara amb més raó quan el futur reglament incorpora aspectes nous, que afectaran diferents competències i per als que es necessitaran suports i recomanacions per a la seva aplicació. A més, la situació actual originada per la pandèmia ha exigit una adaptació substancial del sector ecològic en termes de producció, màrqueting, controls i comerç internacional, fets no previstos en el moment de preparació del Reglament.

Alguns punts clau del Reglament

El Reglament (UE) 2018/848 reconeix el doble paper de la producció ecològica, tant com a proveïdora d’aliments com de béns que contribueixen a la protecció de l’entorn, el clima, el benestar animal i al desenvolupament rural. Entre les aportacions positives, destaquen el reforç de la producció ecològica amb la seva vinculació al sòl: hi ha clares referències a la “contribució a un ambient no tòxic”, “el manteniment de la fertilitat a llarg termini” i “la conservació de la biodiversitat”. Això es tradueix en, per exemple, l’exigència per a la prevenció de plagues, malalties i adventícies a través de la protecció dels enemics naturals, l’elecció d’espècies i varietats adaptades, la rotació i l’ús de mètodes mecànics, físics o tèrmics, limitant així els tractaments a productes específics per a cada cultiu i problema.

El Reglament (UE) 2018/848 reconeix el doble paper de la producció ecològica

Producció ramadera

Quant a la producció ramadera, s’insisteix en el foment de les races autòctones i adaptades al territori i amb l’exigència que la major part de l’aliment provingui de la regió, prioritzant el cicle en la pròpia explotació. A més, les matèries primeres dels pinsos i els substrats dels llevats han de ser ecològics i no es permetrà l’ús de dissolvents químics.

Cultius herbacis

Un altre aspecte nou, i que podria ser una millora significativa, és la limitació de les excepcions a l’ús de material de reproducció vegetal ecològic i la possibilitat d’utilitzar material heterogeni, principalment llavors per a cultius herbacis. Són conceptes nous, que requereixen d’interpretació i d’una correcta aplicació d’acord amb els principis de l’agricultura ecològica. En aquest sentit, va sorgir el projecte LIVESEED en el què SEAE participa juntament a 49 entitats europees, i que té com a objectiu contribuir a millorar la transparència i competitivitat del sector de les llavors ecològiques i alhora fomentar-ne l’ús, tenint en compte els aspectes socials relacionats.

El Reglament (UE) 2018/848 reconeix el doble paper de la producció ecològica
©Agroecotube, Xavier Coma i Omar Bonger. Foto cedida per SEAE

Altres aspectes

Pel que fa a l’elaboració, es restringeix fortament l’ús de saboritzants naturals, de minerals, vitamines, aminoàcids, micronutrients i els productes de neteja d’instal·lacions i equips. Hi ha tímids avenços en la comercialització, fomentant els canals curts de distribució i la producció local (un aspecte inclòs per primera vegada com a objectiu en el reglament). També s’introdueixen aspectes socials com la possibilitat de “certificació grupal” per a petits productors / es que desenvolupin les seves activitats en llocs geogràficament propers, comercialitzin de forma conjunta i tinguin un sistema intern de qualitat.

És important assenyalar que l’aplicació del Reglament serà idèntica dins i fora de la UE, permetent només l’ús de certs fitosanitaris i / o fertilitzants utilitzats tradicionalment en tercers països. No obstant això, i malgrat ampliar i reforçar els principis i objectius de l’actual normativa, queda camí per fer perquè l’articulat es completi en aspectes clau que facilitarien la transició de l’agricultura europea cap a la producció ecològica i, progressivament, un canvi cap a un model agroalimentari agroecològic.

Des de la SEAE seguim reforçant el nostre treball en formació tècnica, tant en el procés de conversió com en el nou reglament

Cap a l’objectiu 2030

La recent adopció de l’Estratègia de la Granja a la Taula identifica la producció ecològica com un dels camins necessaris per a la creació d’un sistema alimentari sostenible. Així mateix, l’adopció de l’Estratègia de Biodiversitat reconeix el paper fonamental de la producció ecològica per a la conservació de la biodiversitat en el territori europeu. Un marc normatiu sòlid i consensuat per als propers 10 anys és, per tant, clau per aconseguir l’objectiu marcat del 25% de les terres agrícoles dedicades a l’agricultura ecològica i un augment significatiu d’aqüicultura ecològica per l’any 2030.

Des de la SEAE seguim reforçant el nostre treball en formació tècnica, tant en el procés de conversió com en el nou reglament per tal de seguir acompanyant el sector en el seu correcte desenvolupament al nostre país.

Autors: Redacció Sociedad Española de Agricultura Ecológica – Agroecología (SEAE). Més informació a www.agroecologia.net

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Novembre 2020