Menjar menys carn per salvar el clima. La proposta és tan clara com revolucionària en una societat com la nostra en què tradicional i equivocadament s’ha associat el consum de carn amb desenvolupament i riquesa. Analitzem l’impacte climàtic que genera el consum de carn.

L'impacte climàtic del consum de carn

Impacte climàtic : el consum de carn

Ara, la crisi climàtica que afecta el nostre planeta requereix actuacions urgents i contundents, i una d’elles és l’adopció de conductes com la disminució en el consum de carn amb l’objectiu de reduir l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle. Així ho destaca l’informe especialitzat ‘El canvi climàtic i la terra’ publicat aquest estiu a Ginebra pel Panell Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC per les sigles en anglès).

Les al·lusions al desmesurat consum de carn que s’inclouen en l’informe de l’IPCC han provocat un enorme enrenou internacional i una resposta irada de bona part del sector de producció i comercialització de productes carnis. En el fons, però, els experts de l’IPCC no han fet més que recopilar i actualitzar dades que es coneixen des de fa més d’una dècada, i que indiquen que la ramaderia és un dels sectors amb major impacte en el global d’emissions de gasos com el metà (procedent en bona part de la fermentació intestinal dels animals).

La ramaderia intensiva és un problema ambiental

El 2006, la FAO va publicar un dels primers i més ben documentats informes sobre els problemes ambientals de la ramaderia intensiva (L’ombra allargada de la ramaderia) però la resposta internacional va ser llavors d’incredulitat i gairebé menyspreu. Ara ha estat l’organisme científic creat per l’ONU per a l’estudi del canvi climàtic, l’IPCC, qui torni a posar sobre la taula la necessitat de replantejar el futur del consum de carn entre la llarga llista d’accions necessàries per aturar la crisi climàtica global .

El bestiar és un dels principals responsables dels greus problemes mediambientals d’avui dia

El document de la FAO, de fa més de 10 anys, explicava que “el sector ramader genera més gasos d’efecte hivernacle -el 18%, mesurats en el seu equivalent en diòxid de carboni (CO2) – que el sector del transport, i també és una de les principals causes de la degradació del sòl i dels recursos hídrics”. “El bestiar és un dels principals responsables dels greus problemes mediambientals d’avui dia. Es requereix una acció urgent per fer front a aquesta situació”, assegurava el 2006 Henning Steinfeld, Cap de la Subdirecció d’Informació Ramadera i d’Anàlisi i Política del Sector de la FAO, i coautor de l’estudi.

Els càlculs d’aquell moment indicaven que “la producció de carn es duplicarà, des dels 229 milions de tones anuals en el període 1999/2001 fins als 465 milions de tones el 2050, alhora que la producció lletera s’incrementarà en aquest període de 580 a 1.043 milions de tones”.

Més informes sobre l’impacte climàtic

El nou informe de l’IPCC indica, per la seva banda, que “l’ús de la terra per a fins agrícoles, silvícoles i d’altra índole suposa el 23% de les emissions antropogèniques de gasos d’efecte hivernacle. Alhora, els processos naturals de la terra absorbeixen una quantitat de diòxid de carboni equivalent a pràcticament una tercera part de les emissions de diòxid de carboni causades per la crema de combustibles fòssils i la indústria”, segons ha explicat Jim Skea, copresident del grup de Treball III de l’IPCC, encarregat de la preparació d’aquest informe.

Si es comptabilitzessin també les emissions relacionades amb el conjunt del sistema productiu d’aliments (transformació, transport, residus …), algunes estimacions apunten que l’aportació d’aquest àmbit podria arribar fins al 37% de la contribució neta de les emissions totals, recorda l’informe d’aquest organisme de l’ONU.

En paral·lel, entre un 25-30% dels aliments produïts es perden o es converteixen en deixalles, mentre que 821 milions de persones estan desnodrides i uns 2.000 milions d’adults són obesos o tenen sobrepès.

De forma global, els impactes intensius de l’agricultura i el sistema de producció d’aliments han agreujat l’erosió dels sòls i reduït la quantitat de matèria orgànica present en el terreny.

L’ús de la terra per a fins agrícoles, silvícoles i d’altra índole suposa el 23% de les emissions antropogèniques de gasos d’efecte hivernacle

Després de recordar que “alguns patrons alimentaris requereixen més aigua i terra i provoquen, en comparació amb altres alternatives, més emissions de gasos que atrapen la calor”, la professora Debra Roberts, copresidenta del Grup de Treball II de l’IPCC, va explicar que la proposta que defensa aquest informe passa per l’aplicació a escala global de “dietes equilibrades basades en aliments d’origen vegetal (com cereals secundaris, llegums, fruites i verdures) i aliments d’origen animal produïts de forma sostenible en sistemes que generen poques emissions de gasos d’ efecte hivernacle; alternatives que presenten més oportunitats d’adaptació al canvi climàtic i de limitació dels seus efectes”.

L’informe de l’IPCC destaca que la modificació dels hàbits d’alimentació és una de les alternatives -però no l’única- per avançar en la lluita contra el canvi climàtic i la degradació del medi ambient en general i de la qualitat dels sòls en particular. Tot i la importància que han donat diversos mitjans de comunicació a l’apartat de consum de carn, l’informe d’aquest organisme de l’ONU es mostra molt caut a l’hora de quantificar la reducció estimada per aconseguir beneficis notables en les emissions que fins ara procedeixen de la cria de boví, oví i porcí.

Informe del World Resources Institute

Per tenir dades més concretes sobre aquest apartat, per exemple, hem de tenir en consideració un altre informe tècnic, Creating a Sustainable Food Future, publicat també aquest estiu pel World Resources Institute. En aquest estudi s’afirma que, a més de les millores tecnològiques i el millor aprofitament dels recursos, “la major oportunitat relacionada amb la dieta rau en limitar el creixement global de la demanda de carn de boví i oví”. En concret es proposa que els habitants dels països desenvolupats redueixin un 40% el consum de carn de bestiar boví, en relació al consum de 2010, amb l’objectiu d’assolir els objectius globals de lluita contra el canvi climàtic en l’horitzó de 2050.

Documentació:

Autor: Joaquim Elcacho, Periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Desembre 2020