En temps molt remots, abans que es conegués l’existència dels nutrients, dels microorganismes i de les substàncies tòxiques, els nostres avantpassats ja sabien que alguns aliments podien ajudar a curar certes malalties i que altres, en segons quin estat, podien provocar efectes no desitjats, com malalties de transmissió alimentària i fins i tot la mort.

Malalties de transmissió alimentària: botulisme, salmonel·losi, campilobacteriosi i E. coli
123rfLimited©digicomphoto. Aliment contaminat per la toxina Clostridium botulinum

Per això, d’una manera experimental i intuïtiva, es van anar desenvolupant mètodes per consumir i conservar aliments de forma segura. En el moment en què va esclatar la revolució industrial es van superar nous reptes per a produir, en quantitats grans, productes que tinguessin certa durabilitat i garantissin la seguretat alimentària.

Com es produeixen les malalties de transmissió alimentària

Els perills que poden amenaçar la nostra salut a través dels aliments són de diferents tipus, bàsicament químics, com toxines de fongs, residus de pesticides o metalls pesants i microbiològics, com bacteris, fongs o virus. En el primer cas hi ha a nivell europeu una àmplia normativa que regula i indica quins nivells són permesos i les empreses han de garantir que els compleixen. En el segon cas, quan els perills que atempten contra la salut pública són microorganismes, no hi ha establerts límits a la normativa ja que cada empresa ha d’establir els seus propis en funció dels seus productes per evitar les malalties de transmissió alimentària. L’objectiu sempre és garantir la seguretat de l’aliment comercialitzat durant tota la seva vida útil o, el que és el mateix, fins a la seva data de caducitat, és a dir, fins al límit a partir del qual no s’ha de consumir el producte ja que pot ser nociu per a la salut.

Algunes malalties més habitualment transmeses pels aliments a causa de la presència de microorganismes són les següents:

Botulisme

Es tracta d’una malaltia poc habitual però que és greu i fins i tot pot arribar a ser mortal. És una intoxicació causada per la ingesta d’aliments contaminats amb unes neurotoxines molt potents que es produeixen per Clostridium botulinum. Aquest microorganisme produeix espores resistents a temperatures altes que estan àmpliament presents en el medi ambient i que, en absència d’oxigen, germinen, creixen i produeixen toxines. De totes elles, la toxina botulínica A és la que té més afinitat pel sistema nerviós i és més perillosa

El Botulisme és una malaltia poc habitual però greu i fins i tot pot arribar a ser mortal

El botulisme no es transmet de persona a persona, sinó que la seva transmissió és via alimentària per ingestió d’aliments contaminats per Clostridium botulinicum, que estan mal preparats o conservats inadequadament. Els aliments que ho solen transmetre són les conserves casolanes, especialment les d’aliments vegetals, però també les de peixos i alguns productes carnis com el pernil o les salsitxes.

Salmonel·losis

És la malaltia de transmissió alimentària més comú i és produïda per diversos tipus de bacteris del gènere Salmonella. Aquests microorganismes tenen una gran capacitat per sobreviure, i fins i tot reproduir-se, en ambients molt diversos durant molt de temps. Infecta tant a persones com a animals i tots dos poden ser portadors sense símptomes. El focus principal de transmissió de Samonella és el consum d’aigües i aliments contaminats. El contagi de persona a persona per via fecal-oral pot produir-se quan no hi ha una bona higiene de mans per part de l’infectat que contaminaria els aliments que manipula

123rfLimited©vchalup

Els aliments més freqüentment implicats són els ous, productes a base d’ou cru, la carn poc cuinada, especialment les aus de corral com el pollastre, la llet i els productes lactis que no hagin tingut uns bons tractaments tèrmics. També es pot transmetre per aigua contaminada, fruites i hortalisses crues.

Campilobacteriosis

És una zoonosi causada per uns bacteris en forma d’espiral que pertanyen al gènere Campylobacter. La transmissió es produeix, sobretot, pel consum d’aliments contaminats, tot i que també per aigües en mal estat, així com pel contacte amb excrements d’animals. En aquest cas, també pot haver transmissió persona a persona, encara que sigui poc habitual. Igual que en el cas anterior, s’associa al consum de carn o productes carnis crus o poc cuinats, especialment aus de corral, i també es pot transmetre per llet crua o lactis que no han tingut tractament tèrmic. L’aigua o el gel fet amb aigua contaminada també és una font d’infecció.

La transmissió de persona a persona es produeix quan no hi ha una bona higiene de les mans per part de la persona infectada

Escherichia coli

És un bacteri que forma part de la microbiota habitual de l’intestí de persones i animals, i que s’elimina a través dels excrements. Tot i que la majoria dels ceps són inofensius, alguns poden causar greus malalties. Pot sobreviure durant llargs períodes en el medi ambient, tant en el sòl com en l’aigua, podent proliferar en aigua i aliments d’origen animal i vegetal. La transmissió es produeix sobretot pel consum d’aliments i aigua contaminats, així com pel contacte amb animals i la seva femta.

La transmissió de persona a persona (fecal-oral) es produeix quan no hi ha una bona higiene de les mans per part de la persona infectada. Els aliments que més freqüentment estan implicats en aquestes infeccions són la carn de boví, especialment la carn picada i altres derivats com hamburgueses o salsitxes, quan es consumeixen crus o poc cuinats. També pot ser focus d’infecció la llet crua o els seus derivats, els vegetals frescos, les llavors germinades i els sucs de fruites.

Les malalties de transmissió alimentària són moltes, però, en general, una bona higiene i una adequada preparació i conservació dels aliments són la millor garantia de seguretat, tant en la indústria com a les nostres llars.

  • Nota: aquest article està dirigit al consumidor i és merament informatiu i no exhaustiu degut a la seva extensió limitada.

Autores: Núria Arranz, Enginyera tècnica industrial, Tecnòloga d’aliments | Laura I. Arranz, Dra. Farmacèutica Dietista- Nutricionista

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2021