Quan passa alguna cosa que ens ocasiona un dany, sigui del tipus que sigui, cal seguir la pista dels esdeveniments per detectar l’origen del problema de manera que en un futur es pugui evitar, és a dir,és necessària es decir, es necessària la traçabilitat dels aliments.

Traçabilitat dels aliments, la seguretat del camp a la taula
123rf Limited©olivier26

Això s’aplica igualment en la indústria alimentària perquè, si es produeix una fallada que atempti contra la seguretat del consumidor, pugui identificar-se fàcil i ràpidament per prendre les mesures oportunes. És el que s’anomena traçabilitat.

Què és la traçabilitat dels aliments?

La traçabilitat es defineix com la possibilitat de trobar i seguir el rastre, a través de totes les etapes de producció, transformació i distribució, d’un aliment, un pinso o un ingredient, amb l’objectiu de protegir els consumidors de riscos probables o perills reals. S’aplica des de fa molts anys en el sector de l’alimentació, però especialment i de forma més sistemàtica a Europa des de l’any 2002, quan un reglament va definir exactament aquest concepte i com fer-ho.

És una fantàstica eina de gestió que contribueix a facilitar la retirada dels aliments en què s’hagi detectat algun problema i permet que tots els implicats, inclosos els consumidors, rebin informació específica i exacta sobre els productes en qüestió. Com que és un sistema molt eficaç les empreses l’utilitzen tant per a aspectes de seguretat alimentària com de qualitat dels seus productes.

Com s’aconsegueix tenir tot el rastre d’un aliment?

Totes les empreses, sigui quin sigui el seu paper en la cadena alimentària, han de tenir control de tots els seus processos i informació actualitzada dels seus proveïdors i dels seus clients. És el que s’anomena gestió en “un pas enrere i un pas endavant”, de manera que no cal que cada empresa tingui dades de tot el rastre o processos del producte sinó només dels propis i de l’anterior i posterior. Per exemple, en el cas d’una empresa que fabrica xocolata, aquesta ha de tenir informació dels proveïdors que li proveeixen les seves matèries primeres i també de tots els clients als quals ven el seu producte.

Totes les empreses han de tenir control de tots els seus processos i informació actualitzada dels seus proveïdors i dels seus clients

Si hi ha un problema, com, per exemple, que es detecti un al·lergen que no hauria de ser present, l’empresa revisarà els seus processos, sol·licitarà dades al seu proveïdor i avisarà als clients. Si l’origen del problema ve del proveïdor que no ha declarat correctament un al·lergen en els certificats de les seves matèries primeres, haurà de esmenar l’error i els lots de productes afectats s’hauran de retirar. A més, es publicarà un avís dirigit als consumidors en cas que aquest producte pugui haver arribat ja a les llars. I d’aquesta manera és relativament fàcil trobar el punt clau en una situació d’aquest tipus, evitant al màxim un perjudici al consumidor.

Rapidesa i comunicació

Perquè tot això funcioni adequadament hi ha dos factors que són clau i s’han de complir, un és la rapidesa en actuar i l’altra és la bona comunicació entre els involucrats (consumidors, empreses, administració, Estats Membres i Comissió Europea). La rapidesa en tot això és òbviament molt important, ja que, si el temps en què es fa el rastreig es dilata, la possibilitat que alguna persona pugui patir algun dany és major. Quan hi ha un avís d’aquest tipus, les empreses donen prioritat màxima a resoldre-l. I una bona comunicació és imprescindible perquè l’avís arribi a tots i cada un dels afectats en la cadena alimentària.

123rf Limited©jackf –

Davant d’un problema, què ha de fer cada part implicada?

Empreses alimentàries:

 • Retirar immediatament els productes afectats del mercat i, si cal, retirar-los dels consumidors.
 • Destruir qualsevol lot o enviament d’aliment que no satisfà els requisits de seguretat alimentària.
 • Informar les autoritats competents del risc i de l’acció que ha pres.

Administració nacional (Estats Membres):

 • Assegurar-se que els operadors compleixin amb les seves obligacions.
 • Prendre les mesures de control apropiades per garantir la seguretat alimentària.
 • Rastrejar el risc cap enrere i cap endavant al llarg de la cadena.
 • Notificar la incidència al Sistema d’Alerta Ràpida per a aliments i pinsos (RASFF).

Unió Europea:

 • La Comissió Europea alerta el risc a tots els membres del Sistema RASFF.
 • Demana informació a les empreses per permetre la traçabilitat i coordina l’acció amb les administracions nacionals.
 • Pot imposar restriccions d’importació o exportació.

Hi ha dos factors que són clau i s’han de complir, la rapidesa en actuar i la bona comunicació entre els involucrats

Sistema RASFF

La xarxa del sistema RASFF es va establir en 1979 i es va millorar el 2002 amb la sistematització de la traçabilitat. Els seus participants són els 27 estats membres, la Comissió Europea, l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Constitueix un sistema d’advertència que permet l’intercanvi ràpid d’informació quan hi ha un risc per a la seguretat dels aliments o pinsos. Si un membre de la xarxa es dóna compte d’un risc potencial per a la salut humana, notifica a la Comissió Europea, que transmet la informació immediatament als altres membres perquè es prenguin accions correctives ràpidament.

En el cas dels aliments d’origen animal, la Unió Europea va establir el 2004 el sistema TRACES que permet rastrejar el moviment dels animals tant dins de la UE com a tercers països. Així, en cas d’un brot de malaltia es garanteix que tots els animals potencialment afectats es poden identificar ràpidament i les autoritats poden prendre les mesures adequades.

D’aquesta manera, des de 2002, la traçabilitat és un sistema que vetlla per la nostra seguretat, en tots i cadascun dels processos de la cadena alimentària, és a dir, des del camp a la taula.

 • Nota: aquest article està dirigit al consumidor i és merament informatiu i no exhaustiu degut a la seva extensió limitada.

Autores: Núria Arranz, Enginyera tècnica industrial, Tecnòloga d’aliments | Laura I. Arranz, Dra. Farmacèutica Dietista- Nutricionista

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Novembre 2021