El nou Reglament UE per a la producció ecològica arribarà a port aquest 2022. Després d’un llarg camí i ser ajornat per a garantir el seu bon funcionament i proporcionar seguretat jurídica a tots els operadors ecològics, la nova normativa entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2022 i introduirà alguns canvis rellevants.

agricultura eco ue reglamento fracaso 08 12

El nou Reglament UE per a la producció ecològica

El Reglament (UE) 2018/848 reconeix el paper de la producció ecològica, tant com proveïdora d’aliments com de béns que contribueixen a la protecció del medi ambient, el clima, el benestar animal i al desenvolupament rural.

La nova normativa afegeix objectius ambiciosos, com la contribució a un ambient no tòxic, el manteniment de la fertilitat a llarg termini i la conservació de la biodiversitat. A tot això, s’introdueixen noves especificacions i aspectes que afectaran diferents àmbits i competències del sector ecològic -tant la producció de vegetals i animals, com en els mecanismes de control i les certificacions- amb la finalitat d’adaptar el marc legislatiu al moment actual del sector, en termes de producció, controls i comerç internacional.

El nou Reglament (UE) 2018/848 entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2022 i introduirà canvis rellevants

Canvis destacats

Uns dies abans de l’entrada en vigor de la nova normativa, INTERECO, associació sense ànim de lucre de les Autoritats de Control de la Producció Ecològica, ha recollit els canvis més destacats de la nova legislació per a facilitar la seva interpretació i enteniment.

nuevo reglamento eu
Fes clic per a ampliar la imatge. Font: INTERECO

Produccions vegetals

Quant a les produccions vegetals, queda reforçada la relació cutliu-sòl i algunes activitats de millora vegetal. Per exemple, s’estableixen les lleguminoses com el cultiu principal en les rotacions, així com l’aplicació fem de bestiar o matèria orgànica per a incrementar la fertilitat del sòl. Quant al control de plagues i malalties, per primera vegada s’esmenten tècniques com la biofumigació o la solarització. A més, s’introdueixen canvis en la producció de llavors germinades i es limiten els productes per a la neteja i desinfecció de les instal·lacions de les produccions.

Un altre aspecte significatiu és la nova definició del material de reproducció vegetativa (MRV). A part de llavors, també es podran utilitzar plàntules i esqueixos, entre d’altres, per a millorar la productivitat, la diversitat i la salut dels cultius.  Amb el nou reglament, doncs, es podrà utilitzar material de reproducció vegetativa orgànic heterogeni.

Produccions ramaderes

Pel que fa a la producció ramadera, s’insisteix en el foment de les races autòctones i adaptades al territori, amb l’exigència que la major part de l’aliment provingui de la regió, prioritzant el cicle en la pròpia explotació. A més, les matèries primeres dels pinsos i els substrats dels llevats hauran de ser ecològics i no es permetrà l’ús de dissolvents químics.

A partir del 2022, es podran certificar nous productes com a ecològics

Noves certificacions

A partir del 2022 es podran certificar com a ecològics nous productes: llevats, herba mat, fulles de vinya, margallons, brots de llúpol i altres parts comestibles similars, sal marina i altres sals per a alimentació i pinsos, capolls de seda, gomes i resines naturals, cera d’abelles, olis essencials, taps de suro natural, cotó i llana sense cardar ni pentinar, pells en brut i sense tractar, i preparacions vegetals tradicionals a base de plantes. Així mateix, es podran certificar dues noves espècies animals: conills i cérvols. Per a alguns d’aquests nous abastos s’hauran de detallar normes de producció específiques, però de moment s’acullen a les normes de producció dels productes transformats.

Un grup d’operadors, un únic certificat ecològic

Una altra de les novetats és la introducció de la certificació grupal per a agricultors, productors d’algues o animals d’aqüicultura que comercialitzin de manera conjunta i que, a més, puguin dedicar-se a la transformació, preparació o comercialització d’aliments o pinsos. Per a això, el Grup d’Operadors ha de tenir personalitat jurídica i establir un sistema de control intern (documental i procediments de control).

Així mateix, els seus membres han de complir amb requisits individuals, entre els quals: límits de superfície i condicions en la localització de les explotacions, personalitat jurídica pròpia i requisits econòmics tipificats. Cal tenir en compte que els incompliments individuals de membres del grup poden donar lloc a la retirada del certificat de conformitat a la totalitat del grup.

El nou Reglament mostra alguns avanços en la comercialització i enforteix els mecanismes de control

Altres consideracions

El nou Reglament mostra alguns avanços en la comercialització, fomentant els canals curts de distribució i la producció local (aspecte inclòs per primera vegada com a objectiu en el reglament), alhora que enforteix els mecanismes de control. En aquest sentit, en cas de presència de substàncies no autoritzades en cultius i instal·lacions de producció, es procedirà al bloqueig i recerca obligatoris en cas de sospita fonamentada i també a la prohibició d’usar la referència a ‘ecològic’ fins al resultat final de la recerca oficial.

Finalment, en l’elaboració de productes s’introdueixen nous requisits per a l’ús d’aromes, així com canvis en les normes de producció de pinsos i la prohibició de l’ús de nanomaterials artificials.

Font: INTERECO. Per a més informació visiti www.interecoweb.com

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Desembre 2021

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here