Tots els que estimem la natura i en gaudim hem vist com d’un temps ençà ha anat patint una progressiva transformació cap a pitjor, un continu deteriorament. Molt a poc a poc, però de forma progressiva i imparable, hem contemplat la degradació del medi natural. On abans abundaven espècies animals i vegetals d’àmplia distribució i comuns per a nosaltres, ara només hi ha buidor. Veiem amb sorpresa com aquestes espècies han desaparegut o reduït fins a la mínima expressió. I estem parlant d’una desaparició que s’ha produït en un període de temps extremadament curt.

ecólogos
123rfLimited©alexey351

Canvi en els ecosistemes

No es tracta de centenars o milers d’anys, estem parlant d’unes poques dècades. En el transcurs d’uns anys hem vist amb tristesa la pèrdua i desaparició d’aus, amfibis, rèptils… Ja no es troben granotes o capgrossos a les basses, papallones en els prats, aus silvestres volant en els camps, i fins i tot pardals a les teulades dels nostres pobles i ciutats. Han anat desapareixent de mica en mica davant dels nostres ulls. I ara tots ens preguntem el perquè d’aquesta situació, què és el que està passant, per què ja no es troben aquestes espècies abans tan abundants?

Ja no es troben granotes o capgrossos a les basses, papallones en els prats, aus silvestres volant en els camps

La resposta a la pregunta és complexa ja que no obeeix a un únic factor, sinó a una sèrie de canvis i modificacions en la seva forma de vida, en la seva reproducció i en la seva alimentació. En definitiva, les espècies desapareixen perquè estem modificant el seu hàbitat, que és l’espai físic que reuneix les condicions idònies perquè l’espècie pugui néixer, viure i reproduir-se, perpetuant la seva presència en aquest lloc. Modifiquem l’hàbitat i modifiquem la seva possibilitat d’alimentació. Introduïm substàncies químiques, pesticides, verins que alteren la cadena tròfica o cadena alimentària. Quan una espècie deixa d’estar present en un hàbitat, es produeix el trencament de la cadena tròfica, i aquelles espècies que se’n alimenten directament es queden sense aliment i desapareixen.

Qui són els ecòlegs?

Els encarregats de donar aquesta resposta són els ecòlegs. Són ells els responsables d’estudiar l’ecologia, la ciència que estableix les relacions entre els organismes i el seu entorn. Etimològicament ecologia prové dels vocables grecs oikos, que significa casa, i logos, que significa estudi. La seva funció consisteix a analitzar com els éssers vius interactuen entre si, d’establir quin tipus de relacions mantenen entre ells, de com interaccionen i com es desenvolupen en el medi físic on desenvolupen les seves activitats, el seu hàbitat, ja siguin boscos, deserts, zones humides o altres ecosistemes del planeta. Totes aquestes adaptacions es reflecteixen en la morfologia i fisiologia dels individus, així com en l’abundància, la distribució i la diversitat dels organismes a la natura. El seu camp d’estudi abasta diversos nivells, com ara organismes, població, comunitat i ecosistema.

Apliquen els seus coneixements i experiència per resoldre els problemes ambientals. Ajuden a protegir el medi natural al proporcionar informació important sobre com l’activitat humana afecta les espècies i ecosistemes. Aquesta informació permet restaurar les condicions ambientals òptimes per tal de recuperar els hàbitats i ecosistemes degradats. Estudien l’abundància i distribució d’organismes, plantes i animals, i les relacions entre si i el seu entorn, bé sigui en aigua dolça, marina o medi terrestre, analitzant i valorant la fauna o flora present en elles.

Autor: Raúl Martínez, Dietista-nutricionista, biòleg

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Gener 2022