Ha costat, però per fi s’ha aconseguit. Tot i les pressions de la indústria fabricant de pesticides, una majoria qualificada d’estats membres de la UE han votat a favor de prohibir el fungicida mancozeb. Un altra nova fita, ja que per segona vegada la UE rebutja un pesticida per produir alteracions del sistema hormonal. El clorpirifos, disruptor endocrí, ja va ser prohibit a principis de l’any 2020. Aquest avanç en la limitació de l’ús de pesticides és una gran notícia per a la nostra salut.

mancozeb
123rfLimited©chontocha

Què és el mancozeb?

El Comitè Permanent de Vegetals, Animals, Aliments i Pinsos de la Unió Europea, va decidir, l’octubre de l’any 2020, no renovar la llicència per a l’ús a Europa del fungicida mancozeb, que expirava al gener 2021. El mancozeb és un dels fungicides més usats per l’agricultura europea, i al mateix temps, un dels pesticides més qüestionats pels seus efectes negatius sobre la salut, ja que provoca alteracions hormonals al ser un disruptor endocrí demostrat. Com a resultat de la decisió, el mancozeb està ja prohibit a la UE, i va deixar de ser usat el febrer de l’any passat.

La prohibició del mancozeb és una oportunitat per impedir l’ús de pesticides perillosos en l’àmbit de la UE

El mancozeb és un plaguicida de la família dels carbamats, ampli grup que inclou altres plaguicides com són el zineb, maneb, metiram, tiram i propineb. Es tracta d’un ditiocarbamat, fungicida molt actiu i d’acció selectiva. És una combinació de dos plaguicides de la família, el zineb i el maneb. Actua per contacte sobre les espores del fong causants de malalties foliars, inhibint la seva germinació, però no impedint el creixement del miceli ni l’esporulació. S’ha usat per al control preventiu de fongs com Alternaria, Botrytis, Cercospora, Colletotrichum, Mycosphaerella, Peronospora, Phythopthora, Rhizoctonia i Septoria. S’ha aplicat en la producció agrícola en una àmplia varietat de cultius, en cereals, fruites, fruits secs, hortalisses, plantes oleaginoses i ornamentals.

Se’l relaciona amb problemes de salut greus com infertilitat i càncer

Està perfectament provat el seu efecte advers des de fa temps. És un disruptor endocrí amb conseqüències greus per a la reproducció. Un disruptor endocrí és una substància amb capacitat d’alterar el funcionament del sistema hormonal en éssers humans, interferint amb els sistemes de senyalització hormonal del cos. Són compostos que obstaculitzen la natural producció, alliberament, transport, el metabolisme, la unió, acció o eliminació d’hormones en el cos. El mancozeb constitueix un risc per a la funció reproductiva i el seu bon desenvolupament en humans. Provoca disminució del nombre d’espermatozoides, infertilitat i retard en el desenvolupament sexual. És especialment perillós en l’embaràs i en menors de tres anys.

mancozeb
123rfLimited©piotrkt

El mancozeb produeix càncer en humans

En l’organisme es metabolitza donant lloc a l’etilentiourea, un compost cancerigen que causa una disminució de l’hormona tiroxina (T4) i de l’hormona estimulant de la tiroide, tirotropina (TSH), que afecta la tiroide, causant goll. També està relacionat amb defectes en el naixement. S’ha demostrat que causa hipotiroxinemia i altres efectes adversos sobre el sistema d’hormones tiroidals. La hipotiroxinemia en les primeres etapes de desenvolupament del fetus produeix efectes negatius sobre el desenvolupament del sistema nerviós, que poden provocar un deteriorament de la funció cognitiva i el desenvolupament motor. La etilentiourea s’ha classificat com reprotòxica, el que significa que pot afectar al fetus.

La prohibició del mancozeb és una oportunitat per impedir l’ús de pesticides perillosos en l’àmbit de la UE. El camí està traçat, no hi ha més que seguir-lo. El Reglament (CE) Nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’octubre de 2009, prohibeix la comercialització de substàncies actives i dels plaguicides que les continguin, si tenen efectes adversos per a la salut humana, animal o el medi ambient.

De conformitat amb el Reglament (CE) nº 1107/2009, Annex II, 3.6.4 de la UE, ser reconegut com a plaguicida reprotòxic i classificat com a tal és motiu suficient per a la seva prohibició

Tots els ditiocarbamats produeixen etilentiourea com metabòlit. Tant el mancozeb com la resta de fungicides de la família, el zineb, maneb, metiram, tiram i propineb. I per això tots són igualment perillosos i tenen els mateixos riscos i efectes negatius sobre la salut. Tots ells. De conformitat amb el Reglament (CE) nº 1107/2009, Annex II, 3.6.4 de la UE, ser reconegut com a plaguicida reprotòxic i classificat com a tal és motiu suficient per a la seva prohibició. Per tant, tots els fungicides ditiocarbamats han de ser prohibits com ho ha estat el mancozeb. I no fer-ho és posar en perill la salut dels ciutadans sabent que el risc de malaltia és segur.

Pesticides que produeixen alteració endocrina

Altres pesticides que s’han de sotmetre a revisió i prohibir de forma immediata són els que produeixen alteració endocrina. Es tracta dels plaguicides disruptors endocrins, que s’usen massivament en agricultura. Ser un plaguicida disruptor endocrí, per si mateix, ja és suficient per a la seva prohibició, com així ho recull l’annex II 3.6.5 del Reglament 1107/2009. Junt amb els ditiocarbamats ja nomenats, tenim la cipermetrina i el deltametrín. El clorpirifos, afortunadament, ja va ser prohibit.

La Comissió Europea ha de continuar el camí de prohibició de plaguicides. No ha de renovar el permís d’ús dels pesticides perillosos i ha d’apostar per l’ús d’alternatives ecològiques i segures. I els agricultors de la UE s’han acostumar a treballar sense ells, evitant posar en risc la salut dels consumidors. Cal restringir al màxim l’ús d’aquells plaguicides per als quals no existeixi alternativa viable. D’aquesta manera es minimitza el perill que suposa el seu ús per a la salut i el medi ambient. I el que és obligatori, fomentar les pràctiques agrícoles que no els utilitzin.

Autor: Raúl Martínez, Dietista-nutricionista, biòleg

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Març 2022