Quan els distintius i segells de qualitat van acompanyats de normes clares, control i certificació, funcionen. I una bona prova n’és la producció ecològica, emparada per la normativa europea de producció ecològica.

123rf Limited©Antonio Diaz

Fins ara el segell ecològic emès per la Unió Europea (Euro Fulla) i l’autoritat catalana de la certificació, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica – CCPAE, han estat les eines per a garantir uns estàndards productius de qualitat. Tanmateix, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya les considera «insuficients», i està impulsant un nou segell per a certificar la sostenibilitat de les explotacions agrícoles. Una «sostenibilitat» sense una definició clara i que ompliria de dubtes i confusió les botigues i supermercats del nostre país.

El segell es diria Producció Agrària Sostenible (PAS) i, tal i com ens explica un reconegut pioner del moviment ecològic «seria la pitjor notícia per l’ecològic des del Real Decreto d’Arias Cañete» -L’any 2001, l’aleshores Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, va liberalitzar mitjançant el Real Decreto 506/2001 els termes ‘bio’, ‘biològic’ i ‘orgànic’ diferenciant-los així del terme ‘eco’ i ‘ecològic’, fet que va estendre la confusió entre sector i consumidors, i va provocar l’enuig europeu, que va portar Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquesta iniciativa va ser tombada uns anys més tard i, des del 3 de Gener de 2006, també a Espanya els termes “bio”, “biològic”, “eco”, “ecològic” i “orgànic” són equivalents a nivell legal i gaudeixen de la mateixa protecció i garanties.

Organic Group Certification
L’Euro Fulla és el segell de certificació vàlid a tot Europa, que garanteix que un aliment és ecològic.

Producció Agrícola Sostenible de Catalunya

La Producció Agrícola Sostenible de Catalunya (PAS) neix amb l’objectiu de «fomentar unes pràctiques agrícoles sostenibles, adreçades a minimitzar les repercussions negatives envers els recursos i el medi ambient, sota una visió holística, que serveixin per a la presa de decisions i incorporin el concepte de sostenibilitat», estipula el Departament en un Document Tècnic publicat a data de juliol de 2021. Segons fonts consultades per Bio Eco Actual, aquest projecte es va començar a gestar fa dos anys, aproximadament. El plantejament que en feia el Departament era crear un nou model agrícola per a posar en valor els productes produïts de manera sostenible a Catalunya i influir positivament en un creixement en la seva demanda.

L’aposta del Departament pel PAS és ferma. De fet, un cop presentat el marc teòric del projecte, ja s’estaria treballant en la definició de la normativa, els estàndards de producció contemplats i les tècniques permeses en els cultius agrícoles, i probablement també les explotacions ramaderes. D’aquesta fase no se’n sap gran cosa, però fonts afirmen que l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), una empresa pública de la Generalitat de Catalunya i adscrita al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, estaria treballant en el marc legislatiu.

A grans trets, i tal com expressa el Departament, el PAS planteja un sistema de certificació basat en 3 nivells o classificacions, per tal «d’arribar al màxim nombre d’explotacions catalanes». Així, el nivell de sostenibilitat C, el més baix, correspondria a totes les explotacions que compleixen els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals. En el nivell B s’hi trobarien les explotacions sostenibles que duen a terme una monitorització de dades i posen en pràctica una sèrie de mesures de sostenibilitat. El nivell A s’atorgaria a les explotacions que assoleixen l’excel·lència ambiental, on es poden demostrar resultats de beneficis ambientals de les pràctiques realitzades. En aquest darrer nivell s’hi situaria la producció ecològica.

El terme ‘sostenible’, el quid de la qüestió

En un inici, s’hauria demanat al CCPAE la tasca de certificar aquest model, proposta que l’entitat va rebutjar donat que aquesta normativa no seria equiparable a la legislació ecològica, sinó que únicament compliria alguns paràmetres que l’agricultura convencional no compleix. Seria una mica millor que la producció convencional, però estaria encara lluny de les garanties de la producció ecològica.

«El CCPAE està al costat dels interessos del sector ecològic i, en conseqüència, es posiciona en contra de qualsevol segell que incrementi la confusió en l’etiquetatge dels aliments, amb el perill de devaluar el valor del segell bio, que gaudeix de credibilitat molt alta i reconeixement per part de les persones consumidores. La producció ecològica, també anomenada biològica o orgànica, és el sistema que garanteix les pràctiques més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, i compta amb la garantia de la certificació», declaren des de l’entitat.

És per això que el sector demana que no s’atribueixi el valor de ‘sostenible’ si no assoleix els estàndards per a ser-ho (per exemple, permetent l’ús d’herbicides i plaguicides químics).

Confusió també en els consumidors

Més enllà d’aquest aspecte, l’ambigüitat que genera el terme ‘sostenible’ també pot afectar als consumidors. «Agricultura sostenible és un nom molt enganyós per a la gent. Confondrà els consumidors respecte de l’agricultura ecològica», ens explica un reconegut productor, que comenta que seria un greuge comparatiu entre productors ja que «portaria al consumidor a pensar que ja té un impacte mínim sobre el medi ambient, tot i no ser certificat com a ecològic, a més que seria un producte més econòmic».

Diferenciar-se de la gran competència

A nivell polític, hi ha hagut pressions d’un corrent econòmic que es beneficiaria d’aquests canvis. El PAS seria un projecte motivat per interessos d’empreses grans per diferenciar-se de la gran competència de l’agricultura convencional. «La intenció és crear un segell amb unes normes oficials perquè aquestes empreses es puguin diferenciar, de manera semblant al segell d’agricultura sense residus que té França. És una agricultura que no és la convencional, sinó que cuida una mica més el medi ambient o que no fa servir productes tòxics com el glifosat».

De fet, així ho diu la pròpia definició del projecte del Departament: «El PAS sorgeix com a resultat de la reflexió sobre quin model productiu cal fomentar entre les nostres empreses agràries per trobar un equilibri entre la producció i la competitivitat en la producció d’aliments i la preservació dels recursos i del medi ambient, essent conscients que l’activitat econòmica que es genera depèn totalment d’aquests recursos i, en conseqüència, són les explotacions agrícoles mateixes les principals interessades en la seva conservació».

Volem producte català i ecològic, no català o ecològic

A bona part dels productors ecològics catalans els agradaria comptar amb un segell que permeti al consumidor identificar ràpidament aquells productes que siguin catalans i ecològics, ja que és el que la gent valora, i demanen la presència de tècnics especialitzats en agricultura ecològica perquè entrin al grup de treball de l’IRTA per a redactar la normativa.

El CCPAE explica a Bio Eco Actual que vol «remarcar l’aposta plena pel segell ecològic català, que identifiqui clarament els productes bio obtinguts a Catalunya. Cal assolir un acord entre l’administració i tot el sector bio el més aviat possible. Aquest segell hauria de complementar l’Euro Fulla, substituint l’actual segell de producte del CCPAE, el disseny del qual pertany al Ministeri i és el mateix a quasi totes les Comunitats Autònomes, sense poder tenir referències territorials».

Autor: Oriol Urrutia, Co-Editor i Politòleg.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Maig 2022