En motiu de BIOFACH 2022, conversem amb Luis Planas Puchades, Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació des de 2018 i amb llarga trajectòria política, a Espanya i a la Unió Europea, en el món de l’agricultura i el medi ambient.

Luis Planas Puchades "La producción ecológica es un sector estratégico"

Com valora la situació de la producció ecològica a Espanya?

La producció ecològica a Espanya està en un moment molt positiu, fruit de dècades de dedicació, esforç i treball del conjunt del sector bio, a més gràcies a un clar reconeixement, per part dels consumidors, que valoren, amb la seva decisió de compra, la qualitat dels aliments eco espanyols, sobretot en l’exterior.

En els últims anys, els agricultors i ramaders espanyols han fet una gran feina per a posar a la disposició de la ciutadania una àmplia gamma de productes ecològics de gran qualitat. L’evolució de les dades és una mostra evident d’aquest creixement, l’èxit del qual és reconegut tant a nivell nacional com internacional.

«La producció ecològica a Espanya està en un moment molt positiu, fruit de dècades de dedicació, esforç i treball del conjunt del sector bio»

Exemple d’això és el creixement de la superfície total en producció ecològica, que en el període 2015-2020 s’ha incrementat en un 23,84%, la qual cosa converteix a Espanya en un referent a escala europea i mundial. Així mateix, el nombre d’operadors en les diferents activitats ha crescut entorn d’un 36%, encara que és cert que el creixement del nombre d’explotacions ramaderes avança a un ritme més sostingut (+2,37%).

En aquest context, voldria posar l’accent en l’increment del 78,45% del nombre d’indústries que transformen producte ecològic. Pel que fa al valor de la producció ecològica en origen, durant el període abans indicat ha crescut un 65,22%, fins a aconseguir els 2.675 milions d’euros en 2020; mentre que el consum s’ha incrementat en un 68,75%, fins als 2.528 milions d’euros, amb una despesa per càpita en 2020 de 53,41 euros per persona i any.

I les dades provisionals que manegem en el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació respecte a 2021 confirmen la tendència de creixement i consolidació del sector, que reforcen la valoració positiva que fem des del ministeri.

«La unió fa la força i estic convençut que el sector, amb el suport del Govern, superarà aquestes dificultats i ampliarà l’oferta de productes ecològics»

No obstant això, l’agricultura ecològica no és aliena als problemes conjunturals que afecten el conjunt de les produccions agràries, com la pandèmia de la COVID-19 o les conseqüències derivades de la invasió russa d’Ucraïna, que afecten negativament l’economia mundial.

La unió fa la força i estic convençut que el sector, amb el suport del Govern, superarà aquestes dificultats i ampliarà l’oferta de productes ecològics, cada vegada més demandats, a la disposició de la ciutadania.

Estem en el camí per a complir amb els objectius europeus de producció fixats per a 2030?

Espanya va en la direcció correcta. El Govern comparteix els objectius de les estratègia comunitàries “De la Granja a la Taula” i de “Biodiversitat”, que han establert que la producció ecològica l’any 2030 abast un 25% de la superfície agrària útil (SAU) per al conjunt de la Unió Europea.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació està fermament compromès amb el desenvolupament de la producció ecològica i contribuirà de manera decisiva en el compliment d’aquest objectiu.

«En els últims anys, els agricultors i ramaders espanyols han fet una gran feina per a posar a la disposició de la ciutadania una àmplia gamma de productes ecològics de gran qualitat»

De fet, a Espanya aquest percentatge creix cada any i se situa ja en gairebé un 11%, segons les dades provisionals per a 2021. Espanya, no tinc cap dubte, que ja és tot un referent ecològic, està molt ben posicionada per a contribuir, en l’àmbit comunitari, a aconseguir els objectius de les estratègies comunitàries.

El Ministre Luis Planas durant la primera jornada de BIOFACH & VIVANESS 2022

Espanya és una potència europea i mundial quant a producció alimentària i un referent també en producció ecològica. Com és d’important que els agricultors i ramaders tinguin incentius per a realitzar la transició a la producció ecològica?

Sens dubte, les ajudes comunitàries destinades a la producció agrària en el seu conjunt han tingut una gran influència en el desenvolupament del sector. No en va, el pressupost comunitari destinat a fer costat a l’agricultura ha estat sempre el més important d’entre les diferents polítiques de la Unió Europea. I no és diferent l’interès comunitari respecte al suport a l’agricultura ecològica, per a respondre a l’increment de la demanda dels consumidors per produccions més sostenibles.

«Tenim marge de creixement i treballem de la mà del sector per a millorar aquests resultats»

En el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) per al període 2023-2027, el sector ecològic continuarà comptant amb ajudes a la conversió i manteniment, concretament dins de les ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER). Es tracta d’un model que ha tingut un gran èxit en el passat per la capacitat de les comunitats autònomes per a adaptar les mesures a les característiques del sector en cadascun dels seus territoris. En concret, els plans financers inclosos en la proposta de PEPAC incrementen en aproximadament un 34% la proporció de fons FEADER destinats a aquest efecte.

El Ministre Luis Planas, ahir a BIOFACH

En canvi, seguim encara lluny dels nostres veïns europeus quant a consum intern. Estan treballant en plans d’estímul de la demanda?

El desenvolupament del sector ecològic ha de ser sostenible i rendible, la qual cosa requereix compassar el creixement del consum al de la producció. Per a aconseguir-ho, en el ministeri treballem per a impulsar l’increment de la producció i la promoció del seu consum, i aconseguir així l’equilibri.

Amb dades de 2020, els espanyols destinen 53,41 euros per persona i any a la compra de productes ecològics, quan la mitjana a la Unió Europea se situa en els 84 euros. No obstant això, el creixement del consum intern va per bon camí. No hem d’oblidar que fa a penes 15 anys les estimacions de consum rondaven els 2 euros per persona i any. Per tant, tenim marge de creixement i treballem de la mà del sector per a millorar aquests resultats.

Entre les iniciatives posades en marxa pel ministeri per a incrementar la demanda destaca la campanya específica de promoció dels aliments ecològics “Aquí som eco-lògics, Res a amagar”, que presentem als mitjans de comunicació el passat 17 de novembre en el marc de l’Estratègia “Aliments d’Espanya” i que posa l’accent en la transparència, la traçabilitat, la certificació i l’etiquetatge dels productes ecològics.

A més, durant la Fira Alimentària 2022, que va tenir lloc a Barcelona del 4 al 7 d’abril de 2022, un fòrum de gran repercussió internacional on el ministeri va dedicar el seu pavelló per a donar a conèixer la qualitat i varietat dels aliments ecològics espanyols mitjançant actes divulgatius, presentacions de diferents temàtiques i elaboració de tapes i degustacions.

«El suport del Govern al sector ecològic és clar i es consolidarà en el futur full de ruta per a la producció ecològica»

I al llarg d’enguany, també hem participat en altres fires de rellevància per a la promoció dels aliments ecològics, com Organic Food Iberia, celebrada a Madrid el mes de juny passat; o Biocultura, en les edicions de Coruña, Barcelona i Madrid.

No voldria deixar d’esmentar un altre important suport del ministeri a aquest sector, com és el premi Aliments d’Espanya a la Producció Ecològica, destinat a reconèixer aquells productes de qualitat elaborats conforme al mètode de producció ecològica i que millor integrin la conservació de la biodiversitat, el respecte al medi ambient i la potenciació dels recursos locals. El suport del Govern al sector ecològic és clar i es consolidarà en el futur full de ruta per a la producció ecològica, en la qual actualment treballem.

El Ministro Luis Planes i representants d’Ecovalia, a BIOFACH 2022

Quines accions de promoció de la producció ecològica entre la ciutadania espanyola portaran pròximament a cap?

La iniciativa d’Aliments d’Espanya “Aquí som eco-lògics” és una campanya contínua, que comptarà amb missatges per a xarxes socials i participació en fires de l’àmbit ecològic al llarg del 2022, com l’edició de Biocultura a Madrid i, per descomptat, en la pròxima edició de BioFach, al febrer de 2023. Aquesta fira té una especial significació ja que és un punt de trobada per als operadors comercials de tot el món, per la qual cosa constitueix una excel·lent oportunitat per a la promoció dels productes ecològics espanyols.

Quan veurem compres públiques de producció ecològica en les cuines d’escoles, hospitals i exèrcits?

L’increment de la compra pública de productes ecològics és una de les actuacions recomanades pel Pla d’Acció per a la producció ecològica de la Unió Europea, que encara que no és document jurídicament vinculant, sens dubte es tindrà en compte a l’hora d’implementar les polítiques nacionals.

«L’increment de la compra pública de productes ecològics es tindrà en compte a l’hora d’implementar les polítiques nacionals»

A Espanya ja comptem amb un Pla de Contractació Pública Ecològica de l’Administració General de l’Estat (2018-2025) que va promoure el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Un dels principals objectius d’aquest pla és promoure l’adquisició, per part de l’administració pública, de béns, obres i serveis amb el menor impacte mediambiental i servir com a instrument d’impuls de l’Estratègia Espanyola d’Economia circular.

Si bé aquest pla no és exclusiu de productes agroalimentaris, ja que afecta molts altres sectors, sí que considera entre els 20 sectors prioritaris del mateix l’alimentació i els serveis de restauració.

La possibilitat d’incrementar la presència dels productes ecològics en la compra pública és un tema que cal estudiar amb deteniment, perquè cal tenir en compte diferents factors importants, com la distribució competencial de les diferents administracions públiques.

Autor: Oriol Urrutia, Co-Editor i Politòleg

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Juliol 2022