La superfície destinada a la producció ecològica a Espanya va augmentar en un 8% l’any 2021 respecte de l’any anterior, fins a aconseguir les 2.635.442 hectàrees, i situa ja la superfície agrària útil (SAU) dedicada a la producció ecològica en el 10,79%, segons les dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

superfície agrària ecològica

Dades de producció ecològica a Espanya 2021

Encara que provisionals, aquestes dades confirmen la tendència de creixement dels últims anys i col·loquen a Espanya com un dels principals productors ecològics per superfície de la Unió Europea (UE) i del món. Aquests resultats estan recollits en les estadístiques de Producció Ecològica corresponents a l’any 2021, que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat en la seva pàgina web i que elabora a partir de les dades que envien les comunitats autònomes.

En producció vegetal destaca l’augment d’hectàrees dedicades als cultius permanents (+18%), especialment la fruita seca (+35%), les plataneres i subtropicals (+25%), els cítrics (21%) i l’olivera (16%). Dins dels cultius arables (+15%), s’ha produït un creixement de plantes collides en verd per a alimentació animal (+39%).

Quant a producció animal, ha augmentat el nombre d’activitats ramaderes eco en aconseguir les 9.247 explotacions ramaderes (+20% respecte l’any anterior). En concret, en oví (+24%), bòvids (+22%), caprí (+15%) i porcí (+15%). El nombre de caps de bestiar puja especialment en boví (+20%), oví (+17%), porcí (+11%) i caprí (+9%).

Les dades col·loquen a Espanya com un dels principals productors ecològics per superfície de la Unió Europea (UE) i del món

L’aqüicultura bio ha disminuït la seva producció fins a les 4.891 tones (-35%). Destaca la producció de musclos amb 2.806 tones. Les explotacions aqüícoles han baixat un -4%, i se situen en 167.

El nombre d’operadors ha augmentat un 16% enfront de l’any 2020 i ja aconsegueixen la xifra dels 58.485. Aquest increment s’ha produït en gairebé totes les activitats: productors primaris (19%), establiments industrials (12%) i comercialitzadors (7%). Si tenim en compte que un mateix operador pot exercir diverses activitats diferents, el nombre total d’activitats han aconseguit els 62.320, la qual cosa suposa una pujada del 16,87% respecte a l’any anterior.

Les activitats industrials ecològiques registrades han crescut un 5% i se situen en 10.920. La producció vegetal ha aconseguit els 9.436, entre els quals destaquen la manipulació i conservació de fruites i hortalisses, i l’elaboració de begudes. La producció animal ha pujat a 1.484, especialment la indústria càrnia i làctia.

  • Consulti aquí les estadístiques de Producció Ecològica 2021 del MAPA

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Setembre 2022