En la lluita contra el canvi climàtic, la degradació del medi ambient i la pèrdua de biodiversitat, el sector agroecològic català necessita eines i instruments que permetin definir què produir i com fer-ho amb la màxima eficiència, qualitat i respecte per la salut i el medi ambient. En aquest sentit, la formació i la investigació en la sostenibilitat agrícola hi juguen un paper destacat.

formació i investigació
©Marta Montmany

Formació: escoles agràries

Professionalitzar el sector agroalimentari i millorar la qualificació dels seus professionals. Aquests són els principals objectius dels programes de formació agrària. Gestionades des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, les escoles agràries imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior de diferents àmbits per tal d’oferir coneixements sobre tècniques agràries sostenibles i facilitar eines per a una gestió eficient i òptima dels recursos naturals i energètics, entre d’altres.

Es tracta d’ensenyaments pensats per donar resposta a les necessitats de formació inicial i/o bàsica que tenen els joves que volen incorporar-se al sector amb una professionalització adequada, oferint una formació de qualitat i adaptada a les necessitats del sector amb una aposta ferma per la formació dual, la internacionalització i les mentories.

Les escoles agràries imparteixen cursos amb una aposta ferma per la professionalització i la internacionalització

Actualment, la xarxa d’escoles agràries està formada per un total de 15 centres dedicats a la formació dels joves i els professionals del sector agroalimentari ubicats en diferents punts del territori català, amb prop de 700 estudiants de cicles matriculats.

D’altra banda, el Departament també ofereix cursos de formació contínua adreçats a professionals del sector que ja exerceixen l’activitat i que volen aprofundir o actualitzar nous aprenentatges en el seu àmbit.

Investigació i desenvolupament tecnològic

La investigació i la innovació agrícoles també tenen un paper destacat en l’impuls de la sostenibilitat agrícola i el desenvolupament d’estratègies i noves pràctiques que permetin millorar l’eficiència reduint l’impacte ambiental de l’activitat agrícola.

La innovació i la investigació agrícoles són una eina essencial en la lluita contra el canvi climàtic, la degradació del medi ambient i la pèrdua de biodiversitat

Un dels organismes destacats és l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Es tracta d’una empresa pública de la Generalitat de Catalunya i adscrita al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que té com a objectius impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic en l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis buscant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat. Entre les seves funcions, duu a terme una formació especialitzada, organitza cursos i seminaris, i facilita l’estada de personal tècnic o graduats universitaris als seus centres o laboratoris. A més, estableix acords permanents de col·laboració amb altres institucions públiques que actuen en l’àmbit de la investigació i el desenvolupament tecnològic a Catalunya, creant un “un sistema cooperatiu d’R+D“.

També és interessant destacar la Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i.CAT), un dels principals instruments de difusió de resultats de les iniciatives i projectes innovadors en l’àmbit agroalimentari català que actua com a element dinamitzador de la innovació dels sectors agroalimentari i forestal.

Amb el suport de:

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Abril 2024