Desforestació, sequera, sobreexplotació, abús dels productes agroquímics… Molts elements influeixen en la degradació del sòl. Davant l’emergència climàtica, conservar la salut del sòl i les seves capacitats ambientals és una prioritat, i l’agricultura ecològica n’és una aliada

salut del sòl
©Marta Montmany

El sòl, un recurs essencial

El sòl és un recurs no renovable i essencial per a la vida. És la base de la producció d’aliments i fibres, manté la diversitat de plantes, animals i vida microbiana i regula els cicles de nutrients i l’intercanvi de gasos amb l’atmosfera, entre d’altres. És per això que un maneig adequat és clau per a protegir-lo i optimitzar la seva productivitat, millorar la disponibilitat i l’absorció d’aigua i nutrients per les plantes, afavorir l’activitat biològica, la reposició de matèria orgànica i la humitat.

Agricultura ecològica i bones pràctiques agàries

L’activitat agrària té un paper fonamental en la seguretat alimentària i també en la conservació de la biodiversitat i els recursos naturals del territori. En aquest sentit, els sistemes agraris són la base per a fer una gestió adequada del sòl, especialment aquells que promouen un tractament holístic, menys dependent d’insums externs i enfocats a millorar la qualitat dels recursos naturals (el sòl, l’aigua i la biodiversitat), com l’agricultura ecològica i regenerativa.

La producció ecològica és un sistema orientat a l’obtenció de productes de la màxima qualitat, respectant el medi ambient i sense l’ús de productes químics sintètics. El seu enfocament limita les pràctiques agrícoles agressives i, per tant, millora la fertilitat dels sòls agrícoles alhora que minimitza la contaminació ambiental, impulsa la biodiversitat i manté la qualitat del producte final. Tot això influeix positivament en el sòl i contribueix a preservar la seva salut a llarg termini.

Un maneig adequat del sòl és clau per a protegir-lo i optimitzar la seva productivitat

Es calcula que l’erosió hídrica pot suposar una pèrdua de més de 20 t/ha de sòl cada any a Catalunya. Per tal de preservar-ne la salut i la productivitat, la Generalitat de Catalunya ha elaborat una guia, el Codi de bones pràctiques agràries contra l’erosió per preservar els sòls i les aigües de Catalunya, per a impulsar un model més sostenible.

Mantenir o millorar els nivells de matèria orgànica del sòl mitjançant la rotació de cultius, l’aproximació cap a tècniques d’agricultura de conservació com la sembra directa, els llaurats adequats, l’ús de cobertes vegetals i evitar la compactació del sòl reduint al màxim el pas de maquinària, són algunes de les actuacions destacades per a prevenir l’erosió i la compactació del sòl.

Amb el suport de:

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Maig 2024