ESPAI PATROCINAT PER:
Humana Fundación Pueblo para Pueblo

 


El reciclatge és una estratègia per gestionar els residus sòlids i és indispensable per preservar els recursos naturals

El reciclatge disminueix el volum de residus i representa un estalvi per a les comunitats i empreses. En general, el preu del dipòsit en un abocador s’incrementa contínuament, la qual cosa pot fer més rendible en el futur l’activitat del reciclatge.

La reducció de residus que s’aconsegueix amb el reciclatge és la raó principal d’aquesta activitat avui dia. El dipòsit en abocadors d’un volum de residus creixent crea problemes seriosos en la ubicació i el manteniment dels espais dedicats a aquesta finalitat. En general, la seva instal·lació genera un gran rebuig social i representa un impacte ambiental considerable. El reciclatge de tots els materials possibles és una solució.

contenidor-oliContenidor de piles: una vegada esgotades, mai s’han de llançar a les escombraries, ni al terra, perquè perden el seu hermetisme i poden deixar escapar el seu contingut. Els seus contenidors es poden trobar en aquells comerços que venen piles, en supermercats i centres comercials i també als carrers de les ciutats.

Contenidor de bombetes: des de fa un temps, associacions com Ambilamp lluiten per aconseguir un reciclatge total de llums. Els seus contenidors estan disponibles en algunes grans superfícies, on podem dipositar fluorescents i bombetes de baix consum usades.

Contenidor de roba: situats als carrers, podem dipositar roba i calçat per donar-los una segona vida i col·laborar en projectes de cooperació. La fundació Humana és un exemple.

Punts Sigre: gestionen la recollida de medicaments usats, caducats o no, a través de les farmàcies. La distribució farmacèutica s’encarrega de recollir-los per al seu transport fins a la planta de selecció i classificació.

Contenidors d’oli: és habitual trobar contenidors específics situats al costat dels contenidors comuns. També es pot dipositar a les deixalleries. L’oli usat ha d’anar en un recipient de plàstic tancat.

Reciclatge de mobles: podem portar-los als punts nets que ens ho permetin o bé deixar-los a la zona de contenidors, respectant el dia específic de la recollida, estipulat per l’ajuntament.

Reciclatge d’ulleres: diverses organitzacions com ara Òptics pel Món, o Medicus Mundi, recullen ulleres usades per donar-los una segona vida i ajudar a milions de persones a corregir per primera vegada els seus problemes visuals. Podem trobar contenidors en òptiques i botigues d’ulleres o centres universitaris.

Punts nets o deixalleries: són centres de recollida de residus perillosos o de gran volum pels quals no existeix un contenidor específic en la via pública. Residus que no tinguin cabuda en cap dels contenidors, haurem de dipositar-los en el punt net. Residus no reciclables com ara joguines, restes de construcció, tinta d’impressora, electrodomèstics, pintures, radiografies, etc.

La major part dels residus recollits i classificats són traslladats a les diferents instal·lacions de reciclat, on comencen els tractaments específics per a la seva recuperació. La resta són tractats o eliminats de la forma més adient en tant no existeixin emplaçamens per al seu reciclatge.