Rius Subterranis: La Solució, és un llibre d’Eliseu Massana i Estrada autoeditat gràcies al patrocini de Salvador Sala Druguet, propietari de Vegetalia.

El llibre és un treball d’Eliseu Massana i Estrada sobre la radioestèsia i la seva aplicació al llarg de la història.

Treball exhaustiu, molt amè, interessant la seva lectura per a tot tipus de lectors, tant els professionals a qui el recomanem especialment per ser un estudi molt seriós, com per al públic en general per el seu llenguatge clar i didàctic.

Estructurat en vuit capítols que formen al lector en profunditat en el coneixement de les aigües subterrànies de la Península Ibèrica i en els diferents marcs legals de planificació hidràulica espanyola, catalana i europea, fins a arribar a explicar què és la radioestèsia i a presentar la figura de Mossèn Jaume Genescà i Rovira, sacerdot i radiostesista, amic de l’autor, de vida molt interessant que s’explica en el llibre, i a qui l’autor dedica, on recull els seus estudis de les corrents subterrànies de la Península Ibèrica i, més en detall, del Moianès, del Garraf, del Montseny, el Llobregat, Barcelona, La Conca de Barberà i Camarasa, entre d’altres.

Per acabar inclou un curs de radiostèsia pràctica, i el llibre està només editat en català.