El 1962, Rachel Carson ens alertava dels efectes nocius de la contaminació química sobre el medi ambient, i ens avisava d’un greu perill, la primavera estava perdent els seus sons.

Un llibre escrit fa 50 anys, i que va donar naixement a l’ecologisme modern, s’ha convertit en un llibre profètic. Carson va fer una crida d’alerta sobre l’ús de plaguicides, herbicides i fungicides, especialment sobre els efectes de l’insecticida DDT (Diclor Difenil Tricloroetà), però mai ens hauríem imaginat que la seva alerta es pogués arribar a complir totalment.

Com ens va advertir Carson, les abelles de tot el món estan desapareixent, l’ús de plaguicides químics en l’agricultura és la principal amenaça per a aquests insectes. Les abelles s’enverinen en consumir pol·len i nèctar contaminats mentre s’alimenten en els cultius tractats amb substàncies com els “neonicotinoides”. Fa unes setmanes la Comissió Europea prohibia l’ús temporal d’aquestes substàncies, i s’espera que això pugui aturar la desaparició del 30% de les colònies d’abelles europees.

Aquests insectes no només fabriquen mel, també són font de vida pol·linitzant cada any un 84% de les plantes i cultius del món. Einstein va dir que si desapareguessin les abelles, en quatre anys ho faria la humanitat; jo no puc afirmar això, encara que la seva desaparició provocarà una disminució de la producció agrària i una reducció en la varietat d’aliments.

“Som responsables de la supervivència de les abelles, i l’única possibilitat que tenim és consumir productes ecològics”

A Espanya, si desapareixen les abelles no podrem tenir molts dels arbres fruiters actuals, encara que tenim un cert avantatge respecte a altres països europeus, tenim ocells o papallones que també són pol·linitzadors, en canvi en països centreeuropeus no tenen gairebé pol·linitzadors alternatius.

abejas desaparicionHem d’afegir que els monocultius que crea l’agricultura intensiva, comporten una pèrdua de la biodiversitat i la disponibilitat d’aliment i hàbitats intactes per a les abelles silvestres i altres pol·linitzadors. Som responsables de la supervivència de les abelles, i l’única possibilitat que tenim és consumir productes ecològics.

L’agricultura ecològica ens permet alimentar-nos sense utilitzar substàncies nocives per a les abelles i altres insectes.