Associació de Naturalistes de Girona 14/07/2014
L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) reclama un canvi en la gestió de residus municipals a Girona.

El passat 8 de juliol es van presentar a la Taula Municipal sobre Canvi Climàtic de Girona els indicadors de sostenibilitat 2013. Les dades de recollida selectiva presentades preocupen molt a l’entitat ecologista que reclama accions decidides per recuperar i superar d’acord amb els objectius de la UE, el màxim històric de recollida selectiva a la ciutat; el 40,8% assolit l’any 2007.