Producció Agroalimentària Ecològica 27/08/2014
Agricultors de l’àrea metropolitana converteixen els seus terrenys en horts de lloguer per a urbanitas.

L’èxode progressiu del camp a la ciutat ha disminuït l’activitat agrícola, fins al punt que les generacions més joves residents en les ciutats poc saben de l’univers agrari dels seus avantpassats. Però l’interès de la població pel funcionament de l’agricultura i pel menjar sa ha propiciat un nou fenomen: la fragmentació en parcel·les de terrenys agrícoles del cinturó metropolità per llogar horts a residents en grans urbs com Barcelona.