El Ministeri ha fet públiques les estadístiques estatals de producció ecològica corresponents al 2013, que confirmen el creixement espectacular a Catalunya i el seu lideratge en el sectors secundari i terciari. (Fes click a la imatge per ampliar)

Catalunya compta amb el 27,5% d’elaboradors, el 37,5% d’importadors, el 32,7% d’exportadors i el 30,3% de comercialitzadors del sector ecològic a tot l’Estat. Figura com la quarta comunitat en superfície ecològica, darrere d’Andalusia, Castella-La-Manxa i Extremadura. Pel que fa a explotacions ramaderes compta amb un 11,5% del total estatal, i aglutina el 19% de les activitats agroindustrials.

El president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, valora positivament aquestes dades i destaca “mentre l’evolució a l’Estat ha estat moderada a Catalunya està sent espectacular”.

Les dades de l’agricultura ecològica a Espanya corresponents a l’any 2013, publicades pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), confirmen el lideratge català en la indústria agroalimentària ecològica a l’Estat. Catalunya es manté com el territori que té més diversificada l’activitat secundària i terciària en el sector de l’alimentació bio.

Operadors
Pel que fa a operadors registrats per activitat, és a dir, productors vegetals, ramaders, elaboradors, importadors i comercialitzadors, Catalunya va assolir la quarta posició l’any 2013, amb un total de 3.074 operadors (gairebé el 9% del total estatal), superada per Andalusia (10.081, 29,3%) i Castella-La-Manxa (7.045, 20,5%). Catalunya, però, es manté líder en elaboradors amb 780 operadors (27,5% del total estatal), seguida d’Andalusia (456, 16%) i Comunitat Valenciana (292, 10,3%); continua primera en comercialitzadors amb un total de 246 operadors (30,3% del total estatal), seguida d’Astúries (136, 16,7%) i d’Andalusia (106, 13%); i també és la comunitat amb més importadors, amb un total de 44 operadors (39,3% del total estatal), pels 24 (21,4%) de Comunitat Valenciana o els 16 (14,3%) d’Andalusia.

Superfície i cultius
En comparació amb el 2012, la superfície a Catalunya ha crescut un 18,68%. Així doncs, l’any 2013 Catalunya va dedicar 91.860 Ha a superfície ecològica (5,7% del total estatal), consolidant la tercera posició després d’Andalusia (806.726Ha, 50,1%) i Castella-La-Manxa (290.423Ha, 18%).

Catalunya destaca com a segona Comunitat Autònoma en superfície de prats, pastures i farratges de bosc i recol·lecció silvestre. Per cultius, Catalunya és segona en hortalisses (627,3Ha), tercera en el conreu de la vinya (5.625Ha), quarta en el d’oliveres (4.638Ha).Segons els nous requisits d’Eurostat, que utilitza una metodologia que no comptabilitza determinats usos de la terra, les xifres de superfície ecològica de 2013 i 2012 no són comparables amb els anys anteriors.

Explotacions ramaderes i caps de bestiar
L’any 2013, Catalunya va ser de les poques comunitats que va continuar avançant de forma en nombre d’explotacions ramaderes assolint un total de 667 (11,5% del total estatal), segona en el rànquing, després d’Andalusia (3.309 explotacions, 57%), que ha patit una devallada. Catalunya és primera comunitat en avicultura de carn (20 explotacions, 35,7% del total estatal), i segona en vaquí de carn (372, 13,7%), cabrum de carn (73, 15,2%) i equí (56, 23,5%).

Pel que fa a caps de bestiar, Catalunya és segona en vaquí (26.586 caps, 18%), i en avicultura (64.778 caps, 19,1%), i tercera en cabrum (3.891 caps, 7,8%).

Indústria agroalimentària
Per segon any consecutiu, Catalunya es manté com la segona Comunitat Autònoma amb més activitats industrials relacionades amb la producció vegetal (757 activitats) i animal (132 activitats), comptant amb el 19% de tot l’Estat. Només Andalusia, amb un 26,5% de les activitats industrials, supera Catalunya.

Més informació: Estadístiques de producció ecològica 2013 (MAGRAMA)

Font: www.ccpae.org