Cada any al començament del curs escolar, les famílies han de comptar amb una despesa d’entre 250 € i 500€ per als llibres de text per cada fill, per això reciclar els llibres de l’escola és fonamental.

libros escuela yoreciclo diciembre

La necessitat d’educar als alumnes en valors com el respecte, el consum responsable o el reciclatge, ha fet que moltes AMPAS(Associacions de Mares i Pares d’Alumnes) de diferents escoles a tot l’Estat es plantegin endegar projectes de reutilització de llibres que donin resposta a totes aquestes necessitats. En aquests tipus de projectes s’hi han d’involucrar alumnes, pares i mares, i mestres.

 

 

Els objectius comuns de tots aquests “actors” haurien de centrar-se, a més de en la reducció de les despeses econòmiques de les famílies, en fomentar la cooperació entre alumnat, famílies i professorat a través de projectes comuns. També en educar per al consum racional i sostenible i per l’estalvi ecològic i econòmic, i amb la intenció de fomentar en els alumnes valors com la responsabilitat, el respecte pels llibres i el material comunitari. És important promoure la cultura del reciclatge i reutilització dels recursos existents. Amb tot això, es garanteix l’ús dels nous llibres un mínim de quatre anys, tal com marca la normativa.

Models de reciclatge

Els models es poden classificar segons la propietat dels llibres. Si els llibres són propietat del centre, hi ha diferents sistemes de gestió com el banc de llibres o el préstec, i si els llibres són propietat de l’alumnat, el reciclatge es fa amb una compravenda o un intercanvi.

En el primer model, el centre, per mitjà de l’AMPA, té a la seva disposició un banc de llibres, que són comunitaris i propietat del centre. L’alumnat paga una quota anual que li dóna dret a fer-los servir amb el deure de tornar-los al final del curs en bon estat. En cas de fer-los malbé, alguns centres fan abonar el cost de tornar-los a comprar. La revisió dels llibres és a càrrec de l’AMPA del centre, però en alguns casos, el professorat i fins i tot l’alumnat de cicle superior també revisa els llibres retornats.

Un sistema alternatiu és el del préstec de llibres de text propietat de l’escola. Tot i ser de caràcter voluntari, l’alumnat del centre hi participa en la seva totalitat perquè es considera una opció de centre. Cada any l’AMPA preveu el nombre de llibres que caldran per al curs vinent en funció de l’alumnat de cada curs. Si no hi ha prou llibres per a tot l’alumnat, es compren els que falten. L’alumnat paga una quota anual. El preu de cada llibre és el preu real del llibre dividit per quatre, tenint en compte que un llibre té uns 4 anys de vida, encara que algunes editorials l’actualitzen mínimament cada any. En cas d’ús inadequat, l’alumne ha d’abonar la diferència entre el preu real i el preu pagat. Cada llibre té un codi informàtic i un professor revisa anualment les baixes i en fa el seguiment.

Quan els llibres són propietat de l’alumnat el sistema es basa en la compravenda de llibres, que consisteix en recollir els llibres usats i comprar-los de segona mà. Aquest sistema es regula per la llei de l’oferta i la demanda i no suposa cap cost al centre. Els propietaris dels llibres entregats que no s’han venut tenen l’opció de cedir-los voluntàriament als alumnes amb pocs recursos o al centre com a fons de llibres.

Hi ha centres que gestionen els llibres de text de manera semblant al d’una biblioteca: a principi de curs les escoles proporcionen els llibres als alumnes que els hauran de tornar a final de curs per tal de què puguin ser reutilitzats per altres alumnes en cursos posteriors. Les famílies revisaran els llibres abans de tornar-los i esborraran les possibles anotacions que s’hagin pogut fer. Les anotacions amb bolígraf o retoladors es consideraran un mal ús i són objecte de penalització.

Autora: Maria Cacheda, Divulgadora Científica

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2020