CCPAE 23/12/2014
El Consell Europeu dóna suport al sector i la Comissió canvia l’enfocament respecte al nou Reglament.

Els ministres d’Agricultura de la UE han aprovat un informe no vinculant que resumeix els avenços aconseguits sota el fort lideratge de la presidència italiana sobre la proposta d’un nou reglament orgànic. No obstant això, un enfocament general jurídicament vinculant va ser rebutjat a causa de que existien grans preocupacions amb una proposta defectuosa de la Comissió.