Cambio-climatico-y-la-Amazonia-un-grito-de-alarma large

Eco Portal 23/01/2015
Canvi climàtic i l’Amazònia: un crit d’alarma.

El problema climàtic és bastant simple. Al mateix temps que les activitats humanes produeixen més gasos hivernacles es destrueixen els pòsits de carboni, és a dir, els llocs naturals d’absorció d’aquests gasos: les selves i els oceans. mas info