mas info

Producció Agroalimentària Ecològica 17/02/2015
L’ONU dedica l’any 2015 a la terra de conreu.

Actualment, el 95% de la nostra alimentació depèn de les terres de conreu, mentre cada any es perden 75.000 milions de tones de terra fèrtil, a un ritme entre 10 i 40 vegades superior a la seva capacitat natural de regeneració. D’acord amb dades de l’ONU, s’estima que actualment el 33% de les terres de conreu estan de moderada a altament degradades per erosió, salinització, compactació, acidificació i contaminació química.