Un Sistema Integral de Gestió de residus (SIG), és el conjunt de relacions, procediments i actuacions que s’engeguen entre els agents econòmics interessats (fabricants i productors) i les administracions públiques competents, amb la finalitat de garantir la recollida selectiva dels residus i el seu reciclatge, prèvia autorització i supervisió per les Comunitats Autònomes en l’àmbit territorial de les quals s’implantin.

yo reciclo marzo 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, s’estableix per primera vegada un marc legal sistematitzat i coherent, en el qual productors i empreses que posen productes al mercat, s’han de responsabilitzar i assegurar que els seus productes es reciclen posteriorment. És el que es denomina “el principi de la responsabilitat del productor”. Per això en molts casos es creen els Sistemes Integrats de Gestió, entitats que agrupen fabricants i productors. Els SIG s’encarreguen que els productes, una vegada transformats en residus, es reciclin al màxim, promovent-se una gestió d’acord amb els principis inspiradors de la nova legislació.

Aquests sistemes són gestionats per entitats sense ànim de lucre que poden adoptar diferents formes jurídiques com la d’associació, societat anònima, etc., i les empreses que decideixen complir les seves obligacions que a través d’ells han de col·laborar en el finançament del funcionament del sistema.

En el cas dels envasos lleugers, cadascun porta un punt verd per indicar que el fabricant o productor s’ha unit al Sistema Integral de Gestió. D’aquesta manera els envasos de plàstic, de metall, de cartró i de vidre que entren en el cicle de recollida selectiva han de portar imprès el logo del Punt Verd. Això significa que l’empresa envasadora ha pagat una quota per la despesa de recollida i tractament de l’envàs perquè sigui recuperat en el SIG corresponent.

Hi ha diversos SIG operatius per a cada flux de residus: envasos lleugers, paper i cartró (Ecoembes societat que es fa responsable d’aquestes deixalles), envasos de vidre (Ecovidrio, entitat que gestiona la recollida i el reciclatge d’aquest material), envasos de productes fitosanitaris (Sigfito), envasos de medicaments en bon estat i també caducats (Sigre), piles i acumuladors (Fundació Ecopilas o European Recycling Platform), pneumàtics fora d’ús (Signus Ecovalor SL i Tractament Pneumàtics Usats SL), olis industrials usats (SIGAUS SL i SIGPI SL) i romanents d’aparells elèctrics i electrònics (Ambilamp o Ecofimática són alguns dels dotze SIG que actualment gestionen aquest tipus de restes).

Totes aquestes entitats s’encarreguen de muntar un sistema propi de gestió dels seus residus, un mètode en el qual s’inclou la instal·lació i manteniment dels diferents tipus de contenidors, les despeses derivades de la recollida selectiva de cada deixalla i del seu posterior transport a les plantes de selecció, de promoure la prevenció per reduir el volum d’escombraries generades, i el més important: de fer campanyes d’informació i sensibilització dirigida als ciutadans.

Perquè aquest cicle funcioni correctament i no hi hagi un encariment en el procés, es requereix la nostra col·laboració al moment de reflexionar sobre el medi ambient i la seva preservació. És primordial pensar a dipositar els residus en els contenidors adequats i no barrejar-los impròpiament fent que la seqüència s’interrompi i que les nostres accions ajudin a deteriorar i contaminar el planeta.

Autora: Maria Cacheda, Divulgadora Científica
Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Novembre 2020

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here