Coordinadora Estatal de Comercio Justo 12/03/2015
La cadena de producció alimentària i els consumidors.

A Espanya el 2009 5 cadenes de supermercats concentraven més del 70% del total de venda de productes alimentaris al detall, i la tendència no ha fet més que pujar des de llavors.

Aquest oligopoli té la capacitat de seleccionar els productes que adquireix mentre els proveïdors es veuen abocats, en molts casos, a realitzar importants concessions per poder subministrar els seus productes, i no és aliens a pràctiques d’abús del poder de compra.

Des d’ASGECO es recolzen per argumentar en aquesta direcció en alguns estudis elaborats per la Comissió Nacional de la Competència (CNC) i el Tribunal Basc de defensa de la competència, així com en dictàmens del Comitè Econòmic i Social Europeu al voltant de les conseqüències de les pràctiques dutes a terme per les grans cadenes de distribució. (…)

Productors en origen i consumidors en destinació surten perjudicats del desequilibri de poder en la cadena comercial.

En aquest article, Ana Isabel Ceballo Serra, presidenta de l’Associació General de Consumidors (ASGECO) analitza els efectes de la concentració empresarial i la gran distribució d’aliments al nostre país, i explica les demandes realitzades a la Comissió Europea en aquest sentit. Així mateix, planteja les aliances entre consumidors organitzats i organitzacions productores com a alternativa.

Llegeix aquí l’article complet.