ifoam eu logo congreso ecológico europeo european organic congress

IFOAM EU 14/03/2015
NO a les regulacions precipitades.

La proposta de reglament orgànic serà dilluns a l’agenda de la pròxima reunió del Consell AGRIFISH, amb la intenció d’arribar a un acord sobre un enfocament general al Consell de maig. La direcció de la discussió sobre el nou reglament orgànic ha millorat sota la direcció de la Presidència de Letònia.

No obstant això, la Comissió està exercint una enorme pressió sobre el Consell i el Parlament Europeu per arribar a un acord abans de finals de juny, dient que en cas contrari es retirarà la proposta. Amb la integritat del reglament de la UE i el suport de milers de productors orgànics en joc, IFOAM UE s’oposa a aquesta data límit imposada. Ja que el reglament orgànic és molt complex i detallat, es necessita temps suficient per arribar a un text que millori la regulació existent i també que es pugui aplicar a la pràctica.

Totes les institucions de la UE han indicat que consideren que la proposta inicial no és apropiada. El que estava mal configurat des del principi no pot ser reparat en uns mesos fixant una data límit política. Per tant, fem una crida al Consell i al Parlament Europeu perquè continuï la seva bona feina per aconseguir una regulació que garanteixi un creixement sostenible de la producció orgànica a Europa i que rebutgi clarament qualsevol intent de limitar el temps que es necessita per a aquest procés. La qualitat de la proposta final és de summa importància i no s’ha de veure compromesa en nom de la rapidesa“, diu el President d’IFOAM EU Christopher Stopes.

El Director de IFOAM EU Marco Schlüter continua: “Som optimistes sobre la direcció que estan prenent els debats, però al final la regulació ha de ser tècnicament sòlida i simplificar la vida diària dels operadors. De moment, sembla que les institucions de la UE subestimen el temps necessari per fer-ho. Temes crítics com ara el règim d’importació i el llindar de la descertificació continuen oberts i l’impacte potencial dels molts detalls tècnics, inclòs en els annexos, encara no s’ha analitzat adequadament. IFOAM UE està oferint contínuament la seva experiència per ajudar a fer-ho bé, però no és possible arribar a un dictamen per maig de 2015.

IFOAM UE té propostes sobre la taula, està delerós per oferir solucions concretes i seguirà treballant amb les institucions en una forma pràctica d’avançar. Qualsevol regulació acceptable ha de ser tècnicament estanca ja que tots els operadors ecològics a tota la UE i més enllà l’hauran d’aplicar durant molts anys.

IFOAM EU representa més de 160 organitzacions membres a la UE-28, els països candidats a la UE i l’EFTA (European Free Trade Association). Les organitzacions membres abasten tota la cadena d’aliments orgànics i més enllà: des dels agricultors i les organitzacions de fabricants, minoristes, certificadors, consultors, comerciants i investigadors als òrgans de defensa del medi ambient i dels consumidors.

Article Original: www.ifoam-eu.org/en/news/2015/03/13/press-release-dont-rush-regulation
Traducció: Montse Mulé – Bio Eco Actual

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here