Associació de Naturalistes de Girona 20/03/2015
La Generalitat de Catalunya ha incomplert la majoria dels requeriments sobre les polítiques de conservació del medi natural.

Un any després de l’aprovació de la Moció 83/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural, l’Institut de Medi Ambient (IMA) de la Universitat de Girona ha considerat necessari avaluar i donar a conèixer les accions que s’han dut a terme per donar resposta als requeriments del Parlament de Catalunya al Govern de la Generalitat per millorar la conservació i gestió del patrimoni natural de Catalunya.

El 27 de febrer de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar, pràcticament per unanimitat, la Moció 83/X sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural. Aquesta moció va anar precedida de diverses jornades i declaracions d’entitats científiques i ecologistes, i fou seguida, el 24 de març, per una Declaració recolzada per la majoria de les organitzacions científiques, professionals, naturalistes i ecologistes de Catalunya, que denunciava i documentava el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural a resultes de les retallades que havien sofert, agreujades des de que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) en va assumir les competències.

Un any després que el Parlament aprovés aquella Moció, el sentiment d’abandonament del patrimoni natural continua present entre els col·lectius científics, professionals i ecologistes que van donar suport a aquella declaració. Per això, s’ha procedit a analitzar el grau d’acompliment dels requeriments que el Parlament feia al Govern de la Generalitat, en concret el DAAM que és el qui té la responsabilitat de conservar el patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.

L’avaluació s’ha basat en la documentació publicada al Butlletí Oficial del Parlament i les documentacions annexes a l’expedient parlamentari que són públiques a través del web. Així mateix, s’han revisat tots aquells documents publicats al web del DAAM i altres departaments i organitzacions vinculades, per poder completar les mancances trobades.

La principal conclusió a la que arriba l’IMA, un cop analitzats els resultats, és que el DAAM ha incomplert la majoria dels requeriments de la Moció 83/X. En concret, dels 25 requeriments de que consta la Moció, només n’ha complert íntegrament dos, i parcialment sis, mentre que n’ha deixat quinze sense resposta adequada. Hi ha hagut, però, dos requeriments que no han pogut ser avaluats per manca d’informació fiable disponible.

Podeu consultar el document complet AQUÍ.

Què pots fer tu?
Fes-te soci i ajuda’ns a seguir defensant el territori i la natura
Fes-te teamer i ajuda’ns a protegir la Costa Brava de les prospeccions

Font: www.naturalistesgirona.org
Article Original: www.naturalistesgirona.org/ca/2-noticies/181-la-generalitat-de-catalunya-ha-incomplert-la-majoria-dels-requeriments-sobre-les-politiques-de-conservacio-del-medi-natural.html