evolucio agri eco cataluna 1995 2014

Les dades corresponents al 2014 confirmen la bona salut del sector ecològic català, amb creixement dels operadors inscrits al sistema de producció ecològica, de la superfície, de les explotacions ramaderes i de les activitats d’elaboració, importació i comercialització. El volum de facturació del sector l’any 2013 va ser de gairebé un 38%, arribant als 210 milions d’euros.

(Imatge: Evolució d’operadors inscrits i de superfície en agricultura ecològica a Catalunya,1995-2014. Feu click per augmentar)

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, i del president del Consell Català de la Producció Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, ha presidit aquest matí, a Barcelona, la roda de premsa de presentació de les dades de producció agroalimentària ecològica a Catalunya corresponents a l’any 2014.

Josep Maria Pelegrí ha obert la seva intervenció fent palès, un cop més, que “la producció agroalimentària ecològica a Catalunya segueix, any rere any, la seva tendència creixent i de bones perspectives”, com prova el fet que les dades del passat exercici constaten que el nombre de productors agrícoles i ramaders del sector ecològic va tornar a créixer, així com la superfície de cultiu certificada i les activitats industrials, que es van disparar fins a xifres rècord, i la comercialització i l’emmagatzematge també van augmentar, així com també que la facturació dels productes ecològics catalans.

Per això, Pelegrí ha volgut felicitar tot el sector de la producció agroalimentària ecològica de Catalunya per aquests resultats i per l’esforç continuat, conjuntament amb l’administració, que l’ha fet esdevenir referent a tots nivells.

presentacio estadistiques

(Imatge: Daniel Valls, Josep Mª Pelegrí i Miquel Molins, avui a la presentació d’aquest informe)

Les dades del sector

El president del CCPAE, Daniel Valls, ha exposat les dades de creixement de la producció agrària ecològica a Catalunya corresponent a l’any 2014.

Així, pel que fa a producció agroalimentària ecològica a Catalunya, l’any 2014 s’ha caracteritzat per l’augment de productors vegetals i ramaders, al voltant del 10%.

Pel que fa a les superfícies de cultius, destaca el creixement espectacular que han experimentat els cultius de vinya, amb un increment de gairebé el 22%, i de fruits secs i hortalisses, amb un augment del 14%.

En ramaderia, cal subratllar l’augment de tots els tipus d’orientacions, entre un 10% i un 20%, destacant els creixements espectaculars en les relacionades amb l’avicultura, tant de carn (65%) com d’ous (50%).

Les activitats industrials s’han disparat i 2014 ha estat un any de rècord pel que fa a aquest indicador, amb un creixement del 34%. La comercialització ha augmentat un 68%, i l’emmagatzematge, un 43%. Altres activitats d’elaboració també han crescut com de costum en els darrers anys, com els cellers (24%) o els molins d’oli (23%).

D’altra banda, el creixement de facturacions del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2013) va ser del 38,26%, arribant als 210 milions d’euros de volum facturat. I val a dir també que els operadors elaboradors representen el 82% d’aquesta xifra.

volum fact cataluna 2003 2013

(Imatge: Volum de facturació del sector ecològic a Catalunya, 2003-2013. Feu click per augmentar)

El control i la certificació del CCPAE

Valls també ha explicat l’activitat ingent d’auditoria i certificació del CCPAE de l’any 2014. Pel que fa a les inspeccions, es van realitzar 355 visites d’inscripció, 473 visites d’ampliació de l’activitat (que va suposar un creixement del 54% respecte l’any anterior), i 2.330 visites de seguiment, un increment del 18,21%.

Per al 2015, Valls ha mostrat un mapa per comarques que mostra la previsió d’inspeccions de seguiment de la certificació, amb un total de 2.726 visites ja planificades, un 10,23% més que a la previsió de l’any anterior.

Pel que fa a certificació, l’any 2014 es van autoritzar 7.182 productes (+16%) i ja hi ha registrats un total de 29.929 productes autoritzats. D’altra banda, es van emetre 2.991 certificats (+8%).

Subsectors a desenvolupar

El conseller Pelegrí ha constatat, però, que malgrat el creixement continu de les produccions ecològiques catalanes, hi ha una sèrie de sectors en els que el l’increment encara està clarament per sota de les necessitats del mercat intern de consum, com és el cas dels sectors de les produccions hortícoles i fructícoles, i els de les produccions làcties, ous i carn. “El desenvolupament d’aquestes produccions animals també fa necessari fer el mateix amb les produccions de cereals i lleguminoses per a gra i farratges destinats a l’alimentació del bestiar. Tots aquests sectors són estratègics, i els nostres esforços han d’anar en la línia d’afavorir-ne el seu desenvolupament”, ha dit.

L’aplicació de la PAC

D’altra banda, Josep Maria Pelegrí ha remarcat que l’entrada en aplicació del nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) ha de suposar un element cabdal en el suport i el foment de les produccions ecològiques; que la seva elaboració persegueix l’objectiu, en relació al sector ecològic, d’ajudar a tots els productors que vulguin fer el pas cap a la producció ecològica, i que els ajuts dissenyats busquen la professionalització i el suport d’aquelles produccions amb vocació de mercat.

Nova etapa de més autonomia al CCPAE

En aquest punt, Pelegrí ha assenyalat que, amb l’aprovació de la Llei 2/2014, s’ha encetat una nova etapa per al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), atès que sense perdre la seva identitat d’autoritat pública de control de tots els operadors ecològics catalans, veu reforçada la seva autonomia i es reconeix la capacitat del propi sector ecològic per a organitzar-se i gestionar-se. “I per a què aquestes capacitats siguin el més reals possible, la participació i implicació de tots els operadors en el CCPAE ha d’esdevenir un objectiu de primer ordre per a la Junta Rectora”, ha destacat.

En contra dels plantejaments de la nova proposta de reglament europeu

A més, el conseller ha assenyalat que, actualment, les institucions europees estan treballant en l’establiment d’un nou marc normatiu per al sector, partint d’una proposta presentada per la Comissió Europea (CE) el març de 2014, que “des del Departament entenem que resulta clarament regressiva i lesiva per als interessos del sector ecològic català, ja que endureix molt les condicions exigides als productors ecològics i preveu l’eliminació de la flexibilitat en l’aplicació de les normes, flexibilitat que permet adaptar-se a les diferents situacions i condicions existents en la Unió Europea. I mentre s’endureix les normes per als productors, les exigides a elaboradors, comercialitzadors i importadors no varien gaire, fet que afavoriria les importacions, perjudicant els productors europeus. Així doncs, cal redreçar aquestes propostes, i la pressió del sector serà un element clau per a aconseguir-ho”.

Foment i promoció de l’alimentació bio

Finalment, Josep Maria Pelegrí ha incidit en que “des del DAAM seguim compromesos a acompanyar i fomentar el desenvolupament del sector ecològic català, tant des de l’òptica d’afavorir les produccions locals, com d’estimular el consum de productes ecològics, i també la internacionalització de les produccions amb vocació exportadora. Estimular les produccions i el consum local dels aliments és un objectiu general, tant per a aconseguir majors cotes de sobirania alimentària com per a racionalitzar les produccions i el seu impacte. I en el cas dels productes ecològics, que apel·len especialment als seus valors mediambientals, aquest binomi producció i consum local esdevé un objectiu especialment important, i els nostres esforços han d’anar a intentar harmonitzar produccions i consum”. En aquest sentit, Pelegrí ha posat per exemple la celebració de la III edició de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que enguany es celebrarà del 29 de maig fins el 7 de juny, com un aparador on els consumidors es podran apropar a la realitat del sector ecològic.

Nou programa de foment

Pelegrí ha tancat la seva intervenció subratllant que “el Departament que està treballant per a elaborar un nou Programa de foment de les produccions agroalimentàries ecològiques, que volem que sigui una de les nostres línies prioritàries, i en el que també es busca incorporar altres Departaments per a realitzar actuacions transversals que s’adrecin a col·lectius sensibles, com per exemple la comunitat educativa, tal com s’ha fet amb el Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica”.

Més informació (estadístiques completes) AQUÍ.